เกี่ยวกับอินเตอร์โกลด์About us

" ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2499 "

สู่เจเนอเรชั่นที่ 3 ของการลงทุน รากฐานที่มั่นคงของอินเตอร์โกลด์ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2499 เมื่อร้านทอง “จูเจียบเซ้ง” ได้ก่อตั้งขึ้น โดยวิสัยทัศน์ของ
“คุณณรงค์ จุฑาวรากุล” ที่ยึดมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และการมีอัธยาศัยที่ให้ความเป็นกันเองต่อลูกค้าเป็นหลัก ทำให้ร้านทอง
“จูเจียบเซ้ง” เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการค้าขายทองคำจวบจวนถึงปัจจุบัน

" จากอดีต ถึงปัจจุบัน "

ด้วยกระแสการซื้อ-ขายทองคำแท่งเพื่อการลงทุนที่มีมากขึ้นร้านทองจูเจียบเซ้งจึงได้เปิดกิจการในเครือขึ้นในนาม “บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด” เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการลงทุนทองคำแท่งโดยตรง