คลิปวีดีโอ Clip InterGold Gold Trade

 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 พ.ค. 60
  วันที่โพส : 11 พ.ค. 2560 เวลา : 11:15 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 9 พ.ค. 60
  วันที่โพส : 9 พ.ค. 2560 เวลา : 10:48 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 8 พ.ค. 60
  วันที่โพส : 8 พ.ค. 2560 เวลา : 11:26 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 5 พ.ค. 60
  วันที่โพส : 5 พ.ค. 2560 เวลา : 11:10 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 4 พ.ค. 60
  วันที่โพส : 4 พ.ค. 2560 เวลา : 11:13 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 3 พ.ค. 60
  วันที่โพส : 3 พ.ค. 2560 เวลา : 10:48 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 28 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 28 เม.ย. 2560 เวลา : 10:55 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 27 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 27 เม.ย. 2560 เวลา : 11:21 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 26 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 26 เม.ย. 2560 เวลา : 11:02 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 25 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 25 เม.ย. 2560 เวลา : 10:50 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 19 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 19 เม.ย. 2560 เวลา : 10:56 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 18 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 18 เม.ย. 2560 เวลา : 11:25 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 12 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 12 เม.ย. 2560 เวลา : 10:44 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 11 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 11 เม.ย. 2560 เวลา : 10:19 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 10 เม.ย. 2560 เวลา : 10:48 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 7 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 7 เม.ย. 2560 เวลา : 11:02 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 6 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 6 เม.ย. 2560 เวลา : 11:21 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 5 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 5 เม.ย. 2560 เวลา : 10:54 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 4 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 4 เม.ย. 2560 เวลา : 11:37 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 3 เม.ย. 60
  วันที่โพส : 3 เม.ย. 2560 เวลา : 10:54 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 31 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 31 มี.ค. 2560 เวลา : 10:38 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 30 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 30 มี.ค. 2560 เวลา : 11:08 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 29 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 29 มี.ค. 2560 เวลา : 11:20 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 28 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 28 มี.ค. 2560 เวลา : 10:38 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 27 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 27 มี.ค. 2560 เวลา : 16:23 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 24 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 24 มี.ค. 2560 เวลา : 10:41 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 23 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 23 มี.ค. 2560 เวลา : 10:57 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 22 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 22 มี.ค. 2560 เวลา : 10:50 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 21 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 21 มี.ค. 2560 เวลา : 11:17 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 20 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 20 มี.ค. 2560 เวลา : 10:40 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 17 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 17 มี.ค. 2560 เวลา : 10:13 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 15 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 15 มี.ค. 2560 เวลา : 11:10 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 14 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 14 มี.ค. 2560 เวลา : 11:00 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 13 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 13 มี.ค. 2560 เวลา : 11:01 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 10 มี.ค. 2560 เวลา : 10:47 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 9 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 9 มี.ค. 2560 เวลา : 11:16 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 8 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 8 มี.ค. 2560 เวลา : 10:38 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 7 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 7 มี.ค. 2560 เวลา : 11:41 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 6 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 6 มี.ค. 2560 เวลา : 10:44 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 3 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 3 มี.ค. 2560 เวลา : 10:29 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 2 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 2 มี.ค. 2560 เวลา : 12:07 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 1 มี.ค. 60
  วันที่โพส : 1 มี.ค. 2560 เวลา : 11:37 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 28 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 28 ก.พ. 2560 เวลา : 10:57 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 27 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 27 ก.พ. 2560 เวลา : 10:51 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 24 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 24 ก.พ. 2560 เวลา : 11:08 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 23 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 23 ก.พ. 2560 เวลา : 11:09 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 22 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 22 ก.พ. 2560 เวลา : 10:54 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 21 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 21 ก.พ. 2560 เวลา : 11:02 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 20 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 20 ก.พ. 2560 เวลา : 10:23 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 17 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 17 ก.พ. 2560 เวลา : 10:55 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 16 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 16 ก.พ. 2560 เวลา : 11:06 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 15 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 15 ก.พ. 2560 เวลา : 10:30 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 14 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 14 ก.พ. 2560 เวลา : 10:03 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 13 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 13 ก.พ. 2560 เวลา : 10:25 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 10 ก.พ. 2560 เวลา : 10:42 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 9 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 9 ก.พ. 2560 เวลา : 10:55 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 8 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 8 ก.พ. 2560 เวลา : 10:03 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 7 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 7 ก.พ. 2560 เวลา : 10:30 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 6 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 6 ก.พ. 2560 เวลา : 10:16 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 3 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 3 ก.พ. 2560 เวลา : 10:08 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 2 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 2 ก.พ. 2560 เวลา : 11:22 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 1 ก.พ. 60
  วันที่โพส : 1 ก.พ. 2560 เวลา : 11:31 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 31 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 31 ม.ค. 2560 เวลา : 10:53 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 27 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 27 ม.ค. 2560 เวลา : 10:28 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 26 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 26 ม.ค. 2560 เวลา : 10:17 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 25 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 25 ม.ค. 2560 เวลา : 10:24 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 24 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 24 ม.ค. 2560 เวลา : 10:28 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 23 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 23 ม.ค. 2560 เวลา : 10:48 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 20 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 20 ม.ค. 2560 เวลา : 10:40 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 19 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 19 ม.ค. 2560 เวลา : 11:02 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 18 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 18 ม.ค. 2560 เวลา : 11:25 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 17 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 17 ม.ค. 2560 เวลา : 10:57 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 16 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 16 ม.ค. 2560 เวลา : 10:38 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 13 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 13 ม.ค. 2560 เวลา : 10:54 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 12 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 12 ม.ค. 2560 เวลา : 11:09 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 11 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 11 ม.ค. 2560 เวลา : 10:44 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 10 ม.ค. 2560 เวลา : 10:51 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 9 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 9 ม.ค. 2560 เวลา : 10:58 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 6 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 6 ม.ค. 2560 เวลา : 10:48 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 5 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 5 ม.ค. 2560 เวลา : 10:15 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 4 ม.ค. 60
  วันที่โพส : 4 ม.ค. 2560 เวลา : 10:52 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 29 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 29 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:27 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 28 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 28 ธ.ค. 2559 เวลา : 11:00 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 27 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 27 ธ.ค. 2559 เวลา : 11:54 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 23 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 23 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:20 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 22 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 22 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:12 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 21 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 21 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:06 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 20 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 20 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:22 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 19 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 19 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:31 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 14 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 14 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:46 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 13 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 13 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:33 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 9 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 9 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:07 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 8 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 8 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:34 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 7 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 7 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:02 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 6 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 6 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:13 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 5 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 5 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:31 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 2 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 2 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:09 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 1 ธ.ค. 59
  วันที่โพส : 1 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:21 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 30 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 30 พ.ย. 2559 เวลา : 10:52 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 29 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 29 พ.ย. 2559 เวลา : 10:11 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 28 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 28 พ.ย. 2559 เวลา : 10:01 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 24 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 24 พ.ย. 2559 เวลา : 10:46 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 23 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 23 พ.ย. 2559 เวลา : 10:12 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 22 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 22 พ.ย. 2559 เวลา : 10:09 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 21 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 21 พ.ย. 2559 เวลา : 10:32 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 18 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 18 พ.ย. 2559 เวลา : 11:10 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 17 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 17 พ.ย. 2559 เวลา : 10:15 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 16 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 16 พ.ย. 2559 เวลา : 10:56 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 15 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 15 พ.ย. 2559 เวลา : 10:57 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 14 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 14 พ.ย. 2559 เวลา : 14:02 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 พ.ย. 59 1
  วันที่โพส : 11 พ.ย. 2559 เวลา : 10:34 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 11:26 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 8 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 8 พ.ย. 2559 เวลา : 11:23 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 7 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 7 พ.ย. 2559 เวลา : 10:29 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 2 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 2 พ.ย. 2559 เวลา : 10:39 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 1 พ.ย. 59
  วันที่โพส : 1 พ.ย. 2559 เวลา : 11:53 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 31 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 31 ต.ค. 2559 เวลา : 10:15 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 28 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 28 ต.ค. 2559 เวลา : 10:33 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 27 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 27 ต.ค. 2559 เวลา : 10:13 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 26 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 26 ต.ค. 2559 เวลา : 11:00 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 25 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 25 ต.ค. 2559 เวลา : 10:03 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 21 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 21 ต.ค. 2559 เวลา : 10:10 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 20 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 20 ต.ค. 2559 เวลา : 10:26 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 19 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 19 ต.ค. 2559 เวลา : 10:17 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 18 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 18 ต.ค. 2559 เวลา : 10:07 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 17 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 17 ต.ค. 2559 เวลา : 15:01 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 10 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 10 ต.ค. 2559 เวลา : 10:26 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 7 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 7 ต.ค. 2559 เวลา : 10:47 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 6 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 6 ต.ค. 2559 เวลา : 10:28 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 5 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 5 ต.ค. 2559 เวลา : 11:20 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 4 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 4 ต.ค. 2559 เวลา : 10:41 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 3 ต.ค. 59
  วันที่โพส : 3 ต.ค. 2559 เวลา : 10:24 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 30 ก.ย. 59
  วันที่โพส : 30 ก.ย. 2559 เวลา : 14:58 น.
 • พูดคุยลุยกราฟทอง By นายโกลด์อินเตอร์ - 7 ก.ย. 59
  วันที่โพส : 29 ก.ย. 2559 เวลา : 17:10 น.