ข่าวเศรฐกิจ

Subscribe to ข่าวเศรฐกิจ feed ข่าวเศรฐกิจ
www.krobkruakao.com
Updated: 24 min 37 sec ago

หัวหน้า คสช.ประชุม กพช.นัดแรก

Fri, 2014-08-15 10:33
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานฯ นัดแรกย้ำการกำหนดนโยบายด้านพลังงานต้องชอบธรรม โป่รงใส่ ทำเพื่อสร้างพลังงานให้เกิดความมั่นคง พร้อมแนะกรรมการพิจารณาแนวทางทั้งหมดให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) นัดแรก เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2558-2578 ที่มีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางจัดหาโรงไฟฟ้าให้พอเพียงกับความต้องการในการใช้พลังงาน โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในที่ประชุมว่าปัญหาด้านพลังงานต้องรับฟังประชาชน ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไร ต้องการมีส่วนร่วมอย่างไร แล้วจึงกำหนดการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับประโยชน์การพัฒนาพลังงานทุกด้าน ขอให้แนวทางการพัฒนาพลังงาน เริ่มต้นให ม่ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา อะไรที่เกิดกำหนดไว้ก่อนหน้านี้จะเพียงรับทราบจากนั้นจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงทุกเรื่อง ทุกมติ หรือมีการทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับ คสช.ได้สั่งการไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สิ่งใดที่ทำแล้วให้ทำต่อส่วนสิ่งได้ที่ยังไม่ดีต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น สิ่งใดที่ต้องเริ่มต้นใหม่และมีนโยบายที่ชัดเจนให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ชอบธรรม และโปร่งใสมากที่สุด แต่ยอมรับสิ่งที่มีปัญหามาก เมื่อแก้ไขแล้วก็จะดีขึ้น สิ่งที่ทำได้ดีก็เสมอตัว ทำไม่ดีก็จะถอยหลังไป เราต้องช่วยกันเพื่อสร้างพลังงานสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงให้ได้

หลังปิดอ่าวชาวประมงจับปลาได้ปริมาณมากขึ้น

Thu, 2014-08-14 11:31
ผลจากการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ส่งผลให้ชาวประมงใน 8 จังหวัดชายฝั่ง สามารถจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาคร ชาวประมงสามารถจับปลาทู ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000- 20,000 กิโลกรัมต่อวันต่อหนึ่งลำเรือ ทำให้มีปลาทูส่งมาขึ้นที่สะพานปลา อำเภอมหาชัย ไม่ต่ำกว่า 800 ตันต่อวัน ซึ่งหลังเปิดอ่าวได้เพียง 7 วัน ชาวประมงจับปลาได้มากกว่า 4,800 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 135 ล้านบาท เช่นเดียวกับสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ก็เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เป็นผลมาจากการห้ามการประมงในอ่าวรูปตัว ก ตั้งวันที่ 1 มิถุยายน ถึง 31 กรกฏาคม หรือ 2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้มีการฟื้นฟู และขยายพันธุ์ เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสิ่งรบกวน ซึ่งนอกจากจะได้ปลาตัวโตแล้ว ยังได้ปลาที่หลากหลายชนิดอีกด้วย 

ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

Thu, 2014-08-14 11:31
เกษตรกรหลายสาขาอาชีพ กำลังประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนราคายางพาราตกต่ำ และ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง วันแรกของการเปิดประมูลซื้อขายยางแผ่นดิบ และ ยางรวมควัน ที่ตลาดกลางยางพารา 3 แห่ง ในภาคใต้หลังวันหยุดต่อเนื่องมา 4 วัน ที่ตลาดยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคายางแผ่นดิบเหลือ กิโลกรัมละ 55.35 บาท ลดลงจากวันสุดท้ายของสัปดาห์ก่อน 1.11 บาท น้ำยางสด กิโลกรัมละ 54.15 บาท เศษยาง กิโลกรัมละ 22.50 บาท ส่วนที่ตลาดกลางนครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบ ราคากิโลกรัมละ 54.99 บาท และ ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบราคาต่ำที่สุด กิโลกรัมละ 53.69 บาท นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคายางพาราลดลงรุนแรงถึงกิโลกรัมละ 2 บาท จากที่คาดหวังว่าน่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 58-60 บาท จากต้นทุนเกษตรกรกิโลกรัมละ 64.49 บาท ทำให้ชาวสวนขาดทุนมาก อยากให้ทาง คสช. เข้ามาเร่งดำเนินการช่วยเหลือเป็นการด่วนส่วนในภาคเหนือ เกษตรกรชาวสวนลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เดือดร้อนอย่างหนัก กลุ่มพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ โดยลำไยลูกร่วงเกรดเอเอ เหลือกิโลกรัมละ 15 บาท , เกรดเอ เหลือ 4 บาท , เกรดบี เหลือ 1 บาท ส่วนเกรดซี ไม่รับซื้อ ขณะที่ลำไยสดที่เป็นช่อ เหลือกิโลกรัมละ 20 บาท โดยพ่อค้าคนกลาง บอกว่า ขณะนี้ความต้องการลำไยในประเทศจีนได้ชะลอตัว หยุดซื้อลำไยจากไทย จึงทำให้ส่งออกไม่ได้ ต้องนำลำไยที่ซื้อไว้ไปอบแห้งส่วนมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.อนุมัติงบประมาณ 73 ล้านบาท ให้ 2 กระทรวง ดูแล 36 ล้านบาท เป็นการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดโดยตรง และ อีก 35 ล้านบาท เป็นการชดเชยอัตราดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ ให้กับสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เข้ามารับซื้อจากเกษตรกร ส่วนที่เหลือ 1 ล้านกว่าบาท จัดสรรให้กรมส่งเสริมการเกษตร แปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง ซึ่งขณะนี้เงินดังกล่าได้จัดสรรไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว โดยพาณิชย์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

คสช.อนุมัติขึ้นค่าตอบแทน อส.ร้อยละ 5

Thu, 2014-08-14 09:22
คสช.อนุมัติค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กระทรวงมหาดไทย สาระสำคัญ คือ ปรับอัตราเงินค่าตอบแทนของสมาชิก อส. เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 5 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยระยะเวลาการปรับขึ้นเงินค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ปรับใหม่ เป็น อัตราขั้นต่ำ 8,610 บาท และอัตราขั้นสูง 12,285 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป อัตราขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราขั้นสูง 12,285 บาทเช่นเดิม

หน.คสช.คาดความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวทำจีดีพีปีนี้โต 2%

Thu, 2014-08-14 09:06
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.คาดจีดีพีทั้งปีในปีนี้จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2% เนื่องจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น แต่ยังกังวลเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจภายนอกประเทศจากการสู้รบ และความไม่สงบเรียบร้อยของหลายประเทศ พร้อมผลักดันนโยบายด้านการท่องเที่ยว

ปลัดฯ คลัง เผยยังรอสรุปปิดบัญชีจำนำข้าว

Wed, 2014-08-13 11:44
ประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ยังรอผลสรุปการตรวจสต็อกข้าวก่อน เพราะต้องรวมข้อมูลปริมาณข้าวหาย และ ข้าวเสื่อมคุณภาพนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ระบุว่า ในสัปดาห์นี้จะนัดประชุมอนุกรรมการฯ ตามที่ คสช. ได้ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นครั้งแรก เพื่อติดตามข้อมูลการตรวจสต็อกข้าวของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับนำมาใช้ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งใช้เงินไปกว่า 80,000-90,000 ล้านบาท คาดว่าผลการขาดทุนจากโครงการจำนำข้าว จะสูงกว่าที่ปิดบัญชีไว้ล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค.2556 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 3.3 แสนล้านบาท แต่จะขาดทุนมากกว่า 5 แสนล้านบาท ตามที่นักวิชาการประเมินไว้หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้เพราะต้องรอข้อมูลที่เก็บได้ล่าสุด โดยรวมกับข้าวที่หาย และ ข้าวเสื่อมคุณภาพจากการตรวจสต็อกข้าว ขณะที่ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุเตรียมตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการค้าข้าว เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลการค้าและการตลาดเพื่อการพัฒนาการผลิต และแปรรูปข้าว และ ผลิตภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมดึงทุกภาคส่วนทั้งรัฐ และเอกชน ร่วมทำงานในรูปคณะกรรมการ ร่วมทำแผนพัฒนาข้าวไทยอย่างครบวงจร

เลขากสทช.ทวีตรับรองมาตรฐาน iPhone6 แล้ว ท่ามกลางข่าวลือวางจำหน่ายในไทยพร้อมสหรัฐฯ

Wed, 2014-08-13 08:30
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้โพสต์ทวิตเตอร์ผ่าน @TakornNBTC: ว่า  สำนักงาน กสทช. ผ่านรับรองมาตรฐานไอโฟน 6 เพื่ออนุญาตให้จำหน่ายในไทยแล้ว  ส่งผลให้มีข่าวลือแพร่สะพัดทั่ววงการไอทีว่าประเทศไทยอาจจะได้วางจำหน่ายพร้อมสหรัฐฯ และประเทศชุดแรกในเอเชียอย่าง จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้

ยโสธร-ดอกมะลิวันแม่ ราคาพุ่ง กก.ละ 1,000 บาท

Sun, 2014-08-10 11:54
ดอกมะลิวันแม่ราคาพุ่ง กก.ละ 1,000 บาท ปกติแค่ กก.ละ 200 บาท ส่วนดอกพุทธรักษา กก.ละ 200 บาท ปกติ 70 บาท เหตุเพราะปีนี้ฝนตกชุก ส่งผลให้ดอกเน่าผลผลิตมีน้อยทำให้ขาดแคลนมะลิร้อยมาลัยกรไหว้วันแม่ วันนี้ (10 ส.ค.) ราคาดอกมะลิช่วงวันแม่ โดยดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูก ในช่วงเทศกาลวันแม่ แต่ในปีนี้สวนมะลิ บ้านกว้าง หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 4 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร กว่า 300 ครัวเรือน เป็นแหล่งปลูกต้นมะลิ และต้นพุทธรักษา ตามลานและรั้วบ้านทุกหลังคาเรือนขายมานาน ปีนี้เจอปัญหาฝนตกชุกส่งผลกระทบมะลิไม่ออกดอกและดอกเน่า ทำให้ขาดแคลนมาลัยมะลิวันแม่ และมีราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาท ปกติขาย 200 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนดอกพุทธรักษาขาย 200 บาทต่อกิโลกรัม ปกติขาย 70 บาทต่อกิโลกรัม คุณยายสิน วิเศษแก้ว อายุ 70 ปี เลขที่ 67 บ้านกว้าง หมู่ 1 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร กล่าวว่า ปลูกมะลิ และพุทธรักษาไว้สวนข้างบ้าน อย่างละ 20 ต้น ทุกวันจะพาลูกหลานเก็บดอกมะลิ และพุทธรักษา ร้อยมาลัยขายส่งลูกค้าที่วางขายตามตลาดสด ตามสี่แยกไฟแดง จะมีลูกค้าที่สั่งในช่วงวันพระ และในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ ซึ่งทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท ยายสินกล่าวว่า"วันแม่ปีนี้มีแม่ค้าสั่งเพิ่มยอดการสั่งซื้อพวงมาลัยกรคล้องมือแม่ เพิ่มมากขึ้นถึงวันละกว่า 200 พวง ส่วนราคาขายส่งมาลัยกรทุกปีจะอยู่ที่พวงละ 60-80 บาท ส่วนปีนี้ดอกมะลิให้ผลผลิตไม่มาก และขาดตลาดก็จะขายส่งในราคาพวงละ 120 บาท ส่วนมาลัยกรดอกพุทธรักษา ส่งพวงละ 80 บาท แม้จะขายแพงแต่ก็มีชาวบ้านซื้อไปประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งบ้านเราเป็นเมืองพุทธชาวบ้านชอบทำบุญ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือดอกไม้ไหว้บูชาพระ และชาวบ้านนิยมใช้ดอกมะลิบูชาพระเพราะมีกลิ่นหอม ดอกบัวหลวง และดอกพุทธรักษา ดังนั้นตนจึงใช้ที่ดินมีจำกัดปลูก มะลิ และพุทธรักษา สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเฉลี่ยตกเดือนละไม่ต่ำกว่า 15,000-20,000 บาท 

พาณิชย์-กทม.เปิดร้านอาหารราคาถูก

Fri, 2014-08-08 10:55
กระทรวงพาณิชย์จับมือกับกรุงเทพมหานคร ดีเดย์เปิด 500 ร้านอาหารธงฟ้าทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคาไม่เกินจานละ 35 บาทใช้ชื่อโครงการว่า "ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน" โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดตัวโครงการที่ร้านนายอู๋ ข้าวแกงสามย่าน หรือจุฬาซอย 11 เขตปทุมวัน การเปิดตัวในวันนี้จะมีขึ้นพร้อมกับร้านอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 500 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจะเน้นพื้นที่ชั้นในเป็นหลัก โดยกระทรวงพาณิชย์มอบป้ายสัญลักษณ์ "หนูณิชย์..พาชิม" เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจากนั้นพลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า คสช. ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน โดยจะให้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกินจานละ 35 บาท ซึ่งจะเป็นกลไกชี้นำราคาของร้านอาหารทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากนัก ร้านอาหารปรุงสำเร็จที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นร้านอาหารจานเดียว หรืออาหารปรุงสำเร็จในเมนูหลักที่ราคาถูก สะอาด ดี และอร่อย โดยกระทรวงพาณิชย์จะจัดหาวัตถุดิบราคาพิเศษจากผู้ผลิตมาจำหน่ายให้เช่น ข้าวสาร, น้ำตาล, น้ำมันพืช และเครื่องปรุงรส รวมไปถึงการประสานธนาคารรัฐ เพื่อให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วย ตั้งเป้าจะขยายให้ถึง 1,000 ร้านค้า

คลังแจงโครงการเงินโอนแก้จนคนขยัน ช่วยแก้โครงการประชานิยมอื่นๆ

Fri, 2014-08-08 08:56
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุได้เสนอโครงการเงินโอน แก้จน คนขยันให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาดำเนินการภายใน 1 ปี ชี้จะช่วยไม่ให้ดำเนินการโครงการประชานิยมให้เป็นภาระกับงบประมาณจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมา เพราะถือว่ารัฐได้จัดสวัสดิการให้แล้ว

เล็งเว้นเก็บภาษี จูงใจนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 5 แห่ง

Fri, 2014-08-08 08:55
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ประกอบด้วย อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, จ.มุกดาหาร และ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อจูงใจนักลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ค.สูงสุดในรอบ 11 เดือน

Thu, 2014-08-07 14:29
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ค.57 อยู่ที่ 78.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน พร้อมคาดการณ์เงินสะพัดวันแม่ 2 หมื่นล้านบาท นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 57 อยู่ที่ 78.2 เพิ่มขึ้นจาก 75.1 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 68.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำ อยู่ที่ 71.7 และ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 94.6 สูงสุดในรอบ 11 เดือน หลังจากมั่นใจว่าการเมืองไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น และ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยปัจจัยบวก ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบยุทธศาสตร์แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์ว่า GDP ปี 58 จะโตได้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ และส่งออกเดือนมิถุนายน ขยายตัว 3.9 เปอร์เซนต์ บวกกับเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ปัจจัยลบ ประกอบด้วย สศค.ลดคาดการณ์ GDP ปี 57 เหลือ 2 เปอร์เซ็นต์  พืชผลเกษตรยังทรงตัวในระดับต่ำและกังวลปัญหาค่าครองชีพ รวมทั้ง ราคาสินค้าที่ยังอยู่ในระดับสูง และ ความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจการจับจ่ายช่วงวันแม่ คาดการณ์ปริมาณเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ ราว 20,000 ล้านบาท หรือขยายตัวราว 6.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนช่วงวันสารทจีน คาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบราว 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าเงินสะพัดทั้ง 2 ส่วนจะเข้ามาช่วยหนุนการเจริญเติบโตของตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปกติราว 0.5 เปอร์เซ็นต์ จากที่ได้คาดการณ์ว่าจีดีพีไตรมาส 3 จะโตราว 3-4 เปอร์เซ็นต์

คลังเสนอโมเดลจ่ายภาษีให้คนจน

Thu, 2014-08-07 11:12
กระทรวงการคลัง เสนอคสช.พิจารณาโมเดลจ่ายภาษีให้คนจนตามขั้นบันไดรายได้ หวังกระตุ้นให้ประชาชนขยันทำงาน ไม่รอนโยบายประชานิยม คาดใช้งบประมาณ กว่า 5 หมื่นล้านบาทนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า สศค. เตรียมเสนอผลการวิจัย ที่เรียกว่า "เงินโอน แก้จน คนขยัน" ซึ่งเป็นแนวคิดการจ่ายภาษีให้คนจนให้รัฐบาลนำไปพิจารณา สาระสำคัญ คือ จะจ่ายเงินในลักษณะภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาทต่อปี ตามขั้นบันไดของรายได้ คือ หากรายได้ปีละ 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินจากรัฐมากที่สุดปีละ 6,000 บาท ถ้ารายได้ 20,000 บาทต่อปี ได้รับ 4,000 บาท แต่หากรายได้ 40,000 บาทต่อปี จะได้รับรายได้ 4,800 บาท เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อให้คนขยันทำงาน ไม่ใช่รอแต่เงินประชานิยมจากภาครัฐ โดยต้องมาขึ้นทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากร และ กรมจ่ายให้หากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ปัจจุบันมีคนจนทั่วประเทศที่มีรายได้ประมาณ 2,500 บาทต่อเดือน หรือปีละ 30,000 ล้านบาท ประมาณ 8,400,000 คน และคนที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 80,000 บาท รวมกันประมาณ 18 ล้านคน คิดเป็น 27.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด หากรัฐใช้นโยบายนี้ คาดการใช้งบประมาณ 5.56 หมื่นล้านบาทต่อปี มีผู้ที่ได้รับเงินโอนทั้งหมดประมาณ 18 ล้านคน และ จะทำให้มีคนในจำนวนนี้ 1.6 ล้านคน หลุดพ้นเส้นความยากจน ทั้งนี้ มีรายงานว่ากระทรวงการคลัง ได้เสนอแนวทางดังกล่าวต่อคสช.และ อยู่ระหว่างการพิจารณา

เปิดประมูลข้าวครั้งแรกยุค คสช.คึกคัก

Thu, 2014-08-07 11:04
เปิดประมูลข้าวครั้งแรกในยุค คสช.คึกคัก นำข้าวออกประมูลกว่า 1.6 แสนตัน กระทรวงพาณิชย์ ย้ำโปร่งใสทุกขั้นตอน วอนผู้ซื้อให้ราคาสูงช่วยชาติลดขาดทุนโครงการรับจำนำ หลังจากที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล จำนวน 167,000 ตัน จากคลังต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 27 แห่ง โดยมีข้าวนำมาเปิดประมูลหลายชนิดตามความต้องการของตลาด อาทิ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% และข้าวเหนียว ซึ่งเป็นข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงโครงการปีล่าสุด โดยวันนี้ กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น.และ ในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และ เปิดซองผู้เสนอราคาแต่ละราย สำหรับบรรยากาศการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าว ปรากฏว่ามีผู้สนใจเดินทางมาดูตัวอย่างข้าวก่อนจะยื่นซองเสนอราคากันอย่างคึกคัก โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับข้าวตัวอย่างจากโกดังทั้ง 27 แห่ง ที่นำข้าวออกประมูล สำหรับขั้นตอนการประมูลวันนี้ ในช่วงเช้าเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรคิวก่อน หลังจากนั้นรับซองเสนอราคา และ ตรวจสอบคุณสมบัติ และ นำซองเสนอราคาใส่กล่องที่เตรียมไว้ ส่วนขั้นตอนการเปิดซอง เจ้าหน้าที่ทำการเปิดกล่อง พร้อมยื่นเอกสารให้เปิดซอง และ ประกาศราคาซื้อต่อสาธารณชน บันทึกข้อมูลการเสนอซื้อข้าวสาร และ ตรวจหลักประกันซอง สรุปผลการซื้อ และ แสดงผลการเสนอซื้ออย่างเปิดเผย โดยผู้เสนอราคาสูงสุด และ เกินราคากลางที่กำหนด คือ ผู้ชนะประมูล กรณีเสนอราคาเท่ากันจะเปิดให้เสนอราคาได้อีกครั้งภายในวันนี้จนกว่าจะเสนอราคาสูงสุด เมื่อได้ผลแล้วนำเสนอคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เพื่อเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. เห็นชอบ นางสาวชุติมา บุญยประภัสสร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้าบริหารประเทศ และ เป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ปรับเงื่อนไขระบายข้าวหลายประการเพื่อความโปร่งใสทุกขั้นตอนตามนโยบายของ คสช.โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาที่ดีที่สุด เพราะไม่ต้องเผื่อราคาให้กับใคร เงินที่ได้จะถูกเก็บเข้าคลังทุกบาททุกสตางค์ ถือเป็นการช่วยชาติเพื่อลดการขาดทุนของโครงการจำนำข้าวให้ได้มากที่สุด ด้าน นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่าเร็วๆนี้จะเปิดประมูลข้าวครั้งต่อไป โดยขณะนี้คณะทำงานต้องดูข้อมูลวันต่อวัน เพราะต้องรอผลการตรวจสต็อคข้าวที่รายงานเข้ามาเพิ่มเติมเป็นระยะด้วย ทั้งนี้ ล่าสุดมีเอกชนเข้ายื่นซองเสนอราคาแล้ว 35 ราย อาทิ เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด นครหลวงค้าข้าว บริษัทเจียเม้ง และเคเอ็มซี อินเตอร์ไรซ์ 2002 จำกัด

สรรพากรเตรียมจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

Thu, 2014-08-07 08:19
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เผยเตรียมจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 1,000 ราย ที่มียอดขายกว่า 100,000 ล้านบาท โดยจะให้เริ่มจ่ายตั้งแต่ปีภาษี 58 เป็นต้นไป

คลังเล็งชงคสช.จ่ายภาษีคนจน 18 ล้านคน

Thu, 2014-08-07 08:18
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ คสช. พิจารณาโครงการจ่ายภาษีคนจน ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 8 หมื่นบาทต่อปี ตามขั้นบันไดของรายได้ ซึ่งมีประมาณ 18 ล้านคนทั่วประเทศ คาดใช้งบประมาณ 5.56 หมื่นล้านบาทต่อปี

สาวกคิตตี้ชาวไทยเฮ พบ Hello Kitty House ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ใจกลางสยามสแควร์

Thu, 2014-08-07 08:17
สาวกคิตตี้ชาวไทยเฮ พบ Hello Kitty House ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ใจกลางสยามสแควร์ พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นี้

กนง.คงดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2 ตามคาด

Wed, 2014-08-06 15:52
กนง.ตรึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิมที่ 2% ตามความคาดหมายของตลาดเงิน นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวถึงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.ในวันนี้ว่า สาเหตุที่ กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% เป็นเพราะดอกเบี้ยอัตรานี้ยังเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยมองว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้จะอยู่ที่ 1.5% ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กันยายน พร้อมระบุจีดีพี.1.5% ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเกินไป แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีแรกออกมาค่อนข้างต่ำ หลังมีปัญหาการเมืองในประเทศ และมองว่า ช่วง 12 เดือนข้างหน้า จะกลับมาขยายตัวได้ปกติ 4-5% แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจหลังจากนี้ไปจะไม่ซบเซา ส่วนปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ยอมรับว่ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ประมาท แม้ว่าหนี้ครัวเรือนในไตรมาส 1 ระดับ 82.7% ยังเป็นระดับที่ไม่เลวร้าย เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของสินเชื่อหนี้ครัวเรือน รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้

คสช.อนุมัติงบกลางเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับบุคลากรตุลาการ

Wed, 2014-08-06 09:18
ที่ประชุม คสช.อนุมัติงบกลางเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับบุคลากรตุลาการ

คลังคาดปรับเงินเดือนข้าราชการทัน 1 ต.คนี้

Mon, 2014-08-04 11:22
ปลัดกระทรวงคลัง ระบุแนวทางปรับเงินเดือนข้าราขการเน้นข้าราชการขั้นผู้น้อย คาดกฎหมายและงบประมาณเสร็จเรียบร้อยปรับเงินเดือนได้ทัน วันที่ 1 ตุลาคมนี้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นโยบายการขึ้นเงินเดือนข้าราขการขณะนี้เตรียมหารือกับกรมบัญชีกลาง ในการจัดทำการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะผู้มีรายได้ 9,000 บาทต่อเดือน โดยคาดว่าจะใช้วงเงินงบประมาณปี 2558 ทั้งนี้ หากการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าคาดว่าจะนำมาใช้ได้โดยไม่เกิดปัญหา แต่หากจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะใช้งบกลางจ่ายแทน ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 18,000 ล้านบาท ตามการปรับเงินเดือนครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหากวงเงินพร้อม และ แก้ไข พ.ร.บ เงินเดือนข้าราขการได้เร็ว คาดว่าจะปรับฐานเงินเดือนได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยในสัปดาห์นี้ จะหารือแนวทางและรายละเอียดการปรับเงินเดือนกับ คสช. อีกครั้ง

Pages