fbpx
Card image cap

ปักธงอุตสาหกรรมจีน-ไทย พิชิตชัยในยุค 4.0

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.29 น.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นในหัวข้อเรื่อง “ปักธงอุตสาหกรรมจีน-ไทย พิชิตชัยในยุค 4.0” ภายใต้ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1” ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดระหว่างไทย – จีน ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่สำคัญของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 (10 + 2 S-Curve) กับ Made in China 2025 และ Belt and Road Initiative (BRI)

มีผู้ร่วมเสวนาโดย
– คุณวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
– คุณอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
– คุณกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
– ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
– ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยราคาทอง
25 พฤษภาคม 2565 | 03:52:32

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
31,136

+3.00

31,191

+3.00

InterGold
96.5% (Baht)
30,035

+3.00

30,095

+3.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
29,900

0.00

30,000

0.00

Gold Spot
(USD)
1,866.24

0.00

1,866.55

0.00

ค่าเงินบาท
(USDTHB)
-
34.12

0.00

ราคาทองคำย้อนหลัง
ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ
25 พฤษภาคม 2565 | 03:52:32

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
1,068.07

4.64

262.79

5.42