fbpx

บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ย่อ Long แนวต้าน : 1495, 21450 บาท แนวรับ : 1 […]

17 ต.ค. 2562 09.58 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ไม่…ตอนนี้ จะ…ตอนไหน แนวต้าน : 15 […]

16 ต.ค. 2562 17.03 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ไม่…ตอนนี้ จะ…ตอนไหน แนวต้าน : 15 […]

16 ต.ค. 2562 10.07 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : จักจั่นลอกคราบ แนวต้าน : 1510, 21640 บาท แนวร […]

15 ต.ค. 2562 10.42 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นในกรอบ แนวต้าน : 1505, 21650 บาท แนวรับ : […]

11 ต.ค. 2562 10.41 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : Rebound แนวต้าน : 1520, 21750 บาท แนวรับ : 15 […]

10 ต.ค. 2562 10.28 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 09 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : A war is coming แนวต้าน : 1515, 21750 บาท แนว […]

9 ต.ค. 2562 10.00 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ย่อซื้อ แนวต้าน : 1510, 21750 บาท แนวรับ : 14 […]

8 ต.ค. 2562 17.33 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ย่อซื้อ แนวต้าน : 1510, 21750 บาท แนวรับ : 14 […]

7 ต.ค. 2562 10.08 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : เริ่มกลับตัว แนวต้าน : 1520, 21850 บาท แนวรับ […]

4 ต.ค. 2562 16.13 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เริ่มกลับตัว แนวต้าน : 1520, 21850 บาท แนวรับ […]

4 ต.ค. 2562 10.08 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เริ่มกลับตัว แนวต้าน : 1512, 21750 บาท แนวรับ […]

3 ต.ค. 2562 10.36 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00