บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

16 ก.ค. 2561 16.23 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

16 ก.ค. 2561 10.09 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

13 ก.ค. 2561 10.22 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)..

12 ก.ค. 2561 10.51 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)..

  

11 ก.ค. 2561 11.04 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า).

กลยุทธ์ทองคำ : Downtrend แนวรับ: 1248 หรือ 19650 แนวต้า […]

11 ก.ค. 2561 11.02 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

11 ก.ค. 2561 11.00 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

10 ก.ค. 2561 11.31 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

9 ก.ค. 2561 10.14 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

6 ก.ค. 2561 17.16 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

6 ก.ค. 2561 11.41 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (ช่วงเช้า)

4 ก.ค. 2561 10.39 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00