บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 20 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า)

    กลยุทธ์ทองคำ : Uptrend แนวรับ: 1340หรือ 1 […]

20 เม.ย. 2561 10.16 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 19 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Uptrend แนวรับ: 1350 หรือ 19920 แนวต้าน […]

19 เม.ย. 2561 15.54 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 19 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า)

  กลยุทธ์ทองคำ :down trend แนวรับ: 1345 19850 แนวต […]

19 เม.ย. 2561 09.53 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Uptrend แนวรับ: 1343 หรือ 19800 แนวต้าน […]

18 เม.ย. 2561 10.03 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Dow trend แนวรับ: 1344  = 19,840 แนวต้าน […]

17 เม.ย. 2561 10.16 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 12 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Uptrend แนวรับ: 1350  = 19,900 แนวต้าน : […]

12 เม.ย. 2561 10.48 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Sideway up แนวรับ: 1340 หรือ 19775 แนวต้ […]

11 เม.ย. 2561 16.03 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Sideway up แนวรับ: 1340 หรือ 19750 แนวต้ […]

11 เม.ย. 2561 10.09 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Uptrend แนวรับ: 1330 – 1334 หรือ 1 […]

10 เม.ย. 2561 16.21 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Uptrend แนวรับ: 1330 – 1334 หรือ 1 […]

10 เม.ย. 2561 10.36 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 09 เมษายน 2561 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Sideway-Down แนวรับ: 1325  = 19,600 แนวต […]

9 เม.ย. 2561 15.16 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 09 เมษายน 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Side-way แนวรับ: 1330  = 19,700 แนวต้าน […]

9 เม.ย. 2561 10.22 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00