บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 19 มกราคม 2560 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : UpTrend แนวรับ: 1325 แนวต้าน :  1340 ราค […]

19 ม.ค. 2561 10.00 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 มกราคม 2561 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Sideway-Up แนวรับ: 1325 แนวต้าน : 1330, […]

18 ม.ค. 2561 16.24 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 มกราคม 2560 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : uptrend แนวรับ: 1325 แนวต้าน : 1330 , 13 […]

18 ม.ค. 2561 11.37 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 17 มกราคม 2560 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : uptrend แนวรับ: 1325 แนวต้าน : 1340 , 13 […]

17 ม.ค. 2561 17.21 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Uptrend แนวรับ: 1335-1340 แนวต้าน : 1345 […]

17 ม.ค. 2561 10.20 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 16 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Side-way Up แนวรับ: 1335 แนวต้าน : 1343, […]

16 ม.ค. 2561 10.32 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 15 มกราคม 2560 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Wait for buy แนวรับ: 1335 แนวต้าน : 1345 […]

15 ม.ค. 2561 16.18 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 15 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Wait for buy แนวรับ: 1335 แนวต้าน : 1345 […]

15 ม.ค. 2561 10.11 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 12 มกราคม 2560 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : uptrend แนวรับ: 1325 แนวต้าน : 1335 , 13 […]

12 ม.ค. 2561 16.53 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : Side-way Up แนวรับ: 1320 แนวต้าน : 1325, […]

12 ม.ค. 2561 10.06 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 มกราคม 2561 (ช่วงบ่าย)

กลยุทธ์ทองคำ : Side-way Up แนวรับ: 1315 แนวต้าน : 1320, […]

11 ม.ค. 2561 17.06 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 มกราคม 2560 (ช่วงเช้า)

กลยุทธ์ทองคำ : uptrend แนวรับ: 1315 แนวต้าน : 1320 , 13 […]

11 ม.ค. 2561 11.32 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00