บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 เมษายน 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : เหนื่อยนักพักก่อน แนวต้าน : 1280, 19250 บาท แ […]

18 เม.ย. 2562 17.40 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 17 เมษายน 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : เฝ้าระวัง แนวต้าน : 1295, 19380 บาท แนวรับ : […]

17 เม.ย. 2562 17.20 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 17 เมษายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เฝ้าระวัง แนวต้าน : 1295, 19380 บาท แนวรับ : […]

17 เม.ย. 2562 10.35 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 12 เมษายน 2562 (เช้า)

  กลยุทธ์ : ตอนเช้าทำบุญ ทำบุญตักบาตร วันนี้ เป็นว […]

12 เม.ย. 2562 10.19 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 เมษายน 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : เล่นตามเกม การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในระยะสั้ […]

11 เม.ย. 2562 16.05 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 เมษายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นตามเกม การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในระยะสั้ […]

11 เม.ย. 2562 10.04 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 10 เมษายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : จับจังหวะเข้าซื้อ แนวต้าน : 1310, 19650 บาท แ […]

10 เม.ย. 2562 10.40 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 9 เมษายน 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : เล่นตามเกม การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในระยะสั้ […]

9 เม.ย. 2562 17.28 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 9 เมษายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นตามเกม การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในระยะสั้ […]

9 เม.ย. 2562 10.30 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 8 เมษายน 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : จับจังหวะเข้าซื้อ แนวต้าน : 1310, 19700 บาท แ […]

8 เม.ย. 2562 19.12 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 8 เมษายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ฐานมันแน่น เราต้องลุย แนวต้าน : 1310, 19650 บ […]

8 เม.ย. 2562 10.07 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 5 เมษายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นตามเกม การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในระยะสั้ […]

5 เม.ย. 2562 10.07 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00