fbpx

บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : Uptrend แนวต้าน : 1780, 25850 บาท แนวรับ : 17 […]

23 มิ.ย. 2563 10.24 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : Uptrend แนวต้าน : 1780, 25850 บาท แนวรับ : 17 […]

23 มิ.ย. 2563 10.23 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : Uptrend แนวต้าน : 1780, 25850 บาท แนวรับ : 17 […]

22 มิ.ย. 2563 11.08 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : Sideway-down แนวต้าน : 1730, 25300 บาท แนวรับ […]

19 มิ.ย. 2563 10.32 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : Sideway-down แนวต้าน : 1730, 25420 บาท แนวรับ […]

18 มิ.ย. 2563 10.31 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : เล่นรอบในกรอบ แนวต้าน : 1740, 25450 บาท แนวรั […]

16 มิ.ย. 2563 10.26 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : ขึ้นยังได้เปรียบ แนวต้าน : 1750, 25500 บาท แน […]

15 มิ.ย. 2563 11.01 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : เตรียมทะยาน แนวต้าน : 1740, 25600 บาท แนวรับ […]

12 มิ.ย. 2563 09.53 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : ย่อตัว แนวต้าน : 1740, 25400 บาท แนวรับ : 172 […]

11 มิ.ย. 2563 10.34 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : รอแนวรับ แนวต้าน : 1720, 25420 บาท แนวรับ : 1 […]

10 มิ.ย. 2563 10.16 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : ถอยทัพ แนวต้าน : 1710, 25280 บาท แนวรับ : 168 […]

9 มิ.ย. 2563 10.33 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์ : ปรับฐาน เล่นรอบ แนวรับ : 1675, 25150 บาท แนวต […]

5 มิ.ย. 2563 11.00 น.

ราคาทอง

2020-08-05 06:27:29

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
30,657

-1.00

30,727

-1.00

InterGold
96.5% (Baht)
29,547

-1.00

29,627

-1.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
28,950

0.00

29,050

0.00

Gold Spot
(USD)
2,022.47

-0.18

2,023.00

-0.08

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ

2020-08-05 06:27:29

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
1,257.73

9.35

361.40

15.52