บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ยิ่งย่อยิ่งดี แนวต้าน : 1355, 19900 บาท แนวรั […]

27 ก.พ. 2562 14.17 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ย่อ Long แนวต้าน : 1327, 19650 บาท แนวรับ : 1 […]

26 ก.พ. 2562 16.33 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ย่อ Long แนวต้าน : 1333, 19750 บาท แนวรับ : 1 […]

26 ก.พ. 2562 10.43 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : Comeback is real แนวต้าน : 1333, 19700 บาท แน […]

25 ก.พ. 2562 16.02 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : Comeback is real แนวต้าน : 1333, 19750 บาท แน […]

25 ก.พ. 2562 10.49 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ทยอยเข้าซื้อ แนวต้าน : 1330, 19700 บาท แนวรับ […]

22 ก.พ. 2562 11.09 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เริ่มเข้าซื้อ แนวต้าน : 1346, 19800 บาท แนวรั […]

21 ก.พ. 2562 10.31 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : มาแรงระวังแหกโค้ง แนวต้าน : 1350, 19800 บาท แ […]

20 ก.พ. 2562 10.47 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ย่อ Long แนวต้าน : 1330, 19600 บาท แนวรับ : 1 […]

19 ก.พ. 2562 17.20 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ย่อ Long ด้วยหมัดแย็บ แนวต้าน : 1325, 19550 บ […]

19 ก.พ. 2562 10.14 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ย่อ Long แนวต้าน : 1325, 19550 บาท แนวรับ : 1 […]

18 ก.พ. 2562 17.45 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ย่อ Long แนวต้าน : 1326,19520 บาท แนวรับ : 13 […]

18 ก.พ. 2562 10.30 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00