fbpx

บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นในกรอบ ซื้อเปิด : 1452-1455 หรือ 20940 บา […]

9 ธ.ค. 2562 11.10 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นในกรอบ ซื้อที่ : 1470 หรือ 21140 บาท ขายท […]

6 ธ.ค. 2562 09.48 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ดาวตก แนวต้าน : 1494, 21350 บาท แนวรับ : 1468 […]

4 ธ.ค. 2562 10.34 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ดาวตก แนวต้าน : 1475, 21000 บาท, แนวรับ : 146 […]

3 ธ.ค. 2562 11.39 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : รอดูดาว แนวต้าน : 1476, 21000 บาท, แนวรับ : 1 […]

2 ธ.ค. 2562 09.45 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : เล่นสั้นๆ ขายเปิด : 1470 หรือ 20970 บาท ซื้อท […]

29 พ.ย. 2562 16.14 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นสั้นๆ ขายเปิด : 1470 หรือ 20970 บาท ซื้อท […]

29 พ.ย. 2562 09.23 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ตั้งรับ แนวต้าน : 1468, 20920 บาท, แนวรับ : 1 […]

28 พ.ย. 2562 11.45 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ตั้งรับ แนวต้าน : 1471, 21050 บาท, แนวรับ : 1 […]

27 พ.ย. 2562 10.25 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ตั้งรับ แนวต้าน : 1476, 21000 บาท, แนวรับ : 1 […]

26 พ.ย. 2562 11.06 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ถอยทัพ รอซื้อ แนวต้าน : 1475, 21000 บาท แนวรั […]

25 พ.ย. 2562 10.18 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นสั้นๆ ขายเปิด : 1475-1480 หรือ 21050 บาท […]

22 พ.ย. 2562 10.18 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00