บทวิเคราะห์


มุมมองทองคำประจำวันที่ 5 กรกฎาคม (ภาคเช้า) 2560

5 ก.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 4 กรกฎาคม (ภาคเช้า) 2560

4 ก.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 3 กรกฎาคม (ภาคเช้า) 2560

3 ก.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 30 มิถุนายน (ภาคเช้า) 2560

30 มิ.ย. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 29 มิถุนายน (ภาคบ่าย) 2560

29 มิ.ย. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 29 มิถุนายน (ภาคเช้า) 2560

29 มิ.ย. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 28 มิถุนายน (ภาคบ่าย) 2560

28 มิ.ย. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 28 มิถุนายน (ภาคเช้า) 2560

28 มิ.ย. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 27 มิถุนายน (ภาคบ่าย) 2560

27 มิ.ย. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 27 มิถุนายน (ภาคเช้า) 2560

27 มิ.ย. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 26 มิถุนายน (ภาคบ่าย) 2560

26 มิ.ย. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 26 มิถุนายน (ภาคเช้า) 2560

26 มิ.ย. 2560 10.30 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00