fbpx

บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า)

5 ต.ค. 2560 10.58 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า)

4 ต.ค. 2560 11.19 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (ช่วงบ่าย)

3 ต.ค. 2560 16.21 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า)

3 ต.ค. 2560 10.39 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (ช่วงบ่าย)

2 ต.ค. 2560 16.17 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า)

2 ต.ค. 2560 14.34 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 29 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย)

29 ก.ย. 2560 17.01 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 29 กันยายน 2560 (ช่วงเช้า)

29 ก.ย. 2560 10.24 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 28 กันยายน 2560 (ช่วงเช้า)

29 ก.ย. 2560 10.23 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 27 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย)

27 ก.ย. 2560 16.42 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 27 กันยายน 2560 (ช่วงเช้า)

27 ก.ย. 2560 11.14 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 26 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย)

26 ก.ย. 2560 16.10 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00