fbpx

นักลงทุนอินเตอร์โกลด์

นักลงทุนอินเตอร์โกลด์


คุณนภาพันธ์

เจ้าของธุรกิจหลากหลายประเภทในย่านหัวหิน

“ความเสี่ยงของการลงทุน คือ ความท้าทายที่เราชอบ”  ความประทับใจในการลงทุนกับอินเตอร์โกลด์ คือ อินเตอร์โกลด์ดูแลเราเหมือนเพื่อน มีความเป็นกันเอง ดูแลเราและใส่ใจเราทำให้เรารู้สึกดีที่ได้ลงทุนกับที่นี่และเมื่อเรามีปัญหาก็ให้คำปรึกษาและวิธีการแก้ปัญหากับเราได้ดีมากด้วย