fbpx

นักลงทุนอินเตอร์โกลด์

นักลงทุนอินเตอร์โกลด์


คุณสิริพร

เจ้าของร้านทองขายปลีกในจังหวัดราชบุรี

ปัจจุบันก็มีเทรดกับที่อื่นอยู่บ้าง 2-3 ที่ ที่หลักยังให้ความสำคัญกับอินเตอร์โกลด์อยู่ เพราะรู้สึกว่าการให้บริการของพนักงานดีกว่าที่อื่น เช่น การพูดจา การประสานงาน  การโทรหาอัพเดทราคาลูกค้าที่ทำสม่ำเสมอ แม้บางช่วงไม่ได้มีการซื้อ-ขาย หรือไม่มีเวลาโทรเข้ามา ก็ทำให้รู้สึกดีเพราะไม่ต้องโทรเข้ามาเอง มีพนักงาน คอยโทรอัพเดทราคาอยู่ตลอด จนบางครั้งทำให้รู้สึกอยากซื้อ-ขาย ถึงแม้จะไม่มียอด ทำให้รู้สึกประทับใจ และเลือกที่จะเทรดอินเตอร์โกลด์ต่อไป