fbpx

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ


หมายเหตุ = วันที่ปัจจุบัน | = วันที่กำลังเลือกดูข้อมูล
เวลา สถานที่ รายการ ครั้งก่อน คาดการณ์
หมายเหตุ = เป็นผลบวกต่อทอง | = เป็นผลลบต่อทอง
*ตัวหนังสือสีแดง คือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำมาก