fbpx

ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับความสุข และความก้าวหน้าของบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงาน


IT Support


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปรับตั้ง แก้ไขและบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัท ได้แก่ เครื่อง Server, ระบบ Windows Sever (Domain Controller, Active Directory, Group ระบบ Print Server, File Server), Switch (Cisco), Firewall (Fortigate), NAS, WiFi, Virtual Machine (VMware), IP Phone, CCTV สายสัญญาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน

2. ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านงาน IT แก่ผู้ใช้งานภายในบริษัท ทั้ง Hardware และ Software

3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดหา, ติดตั้ง, ซ่อมแซมอุปกรณ์ด้าน IT

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ในระบบ Windows Server ในการทำ Domain Controller

3. มีความรู้พื้นฐานในระบบ Network: Switch, TCP/IP, LAN และ Wireless LAN

4. มีความรู้พื้นฐานในระบบ Virtual Machine และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

5. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีและเรียนรู้เร็ว รวมถึงการอ่านและค้นคว้าข้อมูลในภาษาอังกฤษได้เข้าใจ

6. มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงานและสามารถทำงานร่วมกับทีมได้

7. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. สามารถทำนอกเวลาทำงานได้ (เป็นบางครั้ง) เช่น การปรับแก้ระบบ network ของบริษัท ซึ่งต้องทำนอกเวลาทำการ

9. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

Sales and Marketing Officer (ผู้แนะนำและดูแลพอร์ทการลงทุนทองคำ)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป็นคนที่รักงานขาย งานบริการ ดูแลลูกค้า ทนต่อแรงกดดันได้ดี
2. เรียนรู้ทักษะการซื้อขายและการสื่อสารกับลูกค้านักลงทุนในตลาดทองคำ หรือตลาดอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาทองคำ
3. ศึกษาแนวโน้มราคาทองคำ วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาทองคำ ทั้งจากข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศและกราฟ
4. ศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำ
5. ทำสรุป Sale Report รายสัปดาห์ / รายเดือน เพื่อติดตามดูแลพอร์ตของลูกค้า
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
7. พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาสเหมาะสม
8. ร่วมวางแผนการตลาดกับผู้จัดการแผนกการตลาด
9. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
10. ประสานงานกับฝ่าย marketing เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ : ชาย/หญิง

2. การศึกษา : จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

3. อายุ : 22- 30 ปี

4. ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี

5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ Word, Excel, PowerPoint

6. มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. สามารถทำงานเป็นกะได้

8. หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 

Sales Support


หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ติดต่อสอบถามสินค้าทั้งทาง E-Mail, โทรศัพท์, Facebook เพื่อให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อ-ขาย และ ส่งข้อมูลให้กับ Sales
2. ติดต่อประสานงานระหว่าง ทีมขาย ลูกค้า และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนกขาย
4. จัดเตรียมเอกสารและสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสำหรับการออกตลาดของเซลล์
5. จัดทำรายงานยอดขาย รายเดือน และ รายปี รายคน รายแผนก ส่งให้หัวหน้างานและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปข้อมูลการทำงานของพนักงานขาย เช่น รายงานการเข้าพบลูกค้า,แผนการเข้าพบลูกค้า ส่งผู้บังคับบัญชา
7. บันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า ในระบบ software ที่เกี่ยวข้อง เช่น CRM
8. รับผิดชอบด้านงานเอกสารและการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทีมขาย
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ชาย – หญิง

2. อายุ 27 -30 ปี

3. วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้คล่อง

5. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. มีความรับผิดชอบ และ ละเอียดรอบคอบ

7. มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดัน

8. มีทัศนคติเชิงบวก

การทำงาน

ทำงานวัน จ-ศ เวลา 09.30 น. – 18.30 น. และ วันเสาร์ 09.30-12.00 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 

 


ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-233 ต่อ 207

 

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล sirinunt@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in