ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับความสุข และความก้าวหน้าของบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงาน


พนักงาน Marketing – ผู้แนะนำและดูแลพอร์ตการลงทุนทองคำ (ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่) (ด่วน)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เรียนรู้ทักษะการซื้อขาย และการสื่อสารกับลูกค้านักลงทุนในตลาดทองคำ
 • ศึกษาแนวโน้มราคาทองคำ วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาทองคำ
 • ศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าบ้างตามโอกาสเหมาะสม
 • ร่วมวางแผนการตลาดกับผู้จัดการแผนกการตลาด
 • วางแผนกิจกรรมและ Promotion ตามเทศกาลประจำปีต่างๆ
 • วางแผนและดำเนินงาน Event ต่างๆ ที่บริษัทมีการเข้าร่วม หรือบริษัทร่วมสนับสนุน
 • สื่อสารงานกิจกรรมต่างๆ จากฝ่ายการตลาดให้กับเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทเข้าใจ และร่วมกันปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย (Cross Functional Meeting)
 • ออกแบบ Content ในสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งแบบ Online และ Offline

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • การศึกษา จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ Word , Excel , PowerPoint
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากสามารถทำงานกะกลางคืนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ Social media ได้อย่างคล่องแคล่ว (Facebook , Line)

พนักงาน Trader – นักวิเคราะห์ - Prop Trade (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) (ด่วน)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ความน่าจะเป็น แนวโน้มราคาทองคำในเชิง Technical และ Fundamental
 • สามารถสื่อสาร อธิบายเหตุและผล ของความเคลื่อนไหวราคาทองได้
 • บริหารความเสี่ยงของบริษัทในการลงทุนทองคำ
 • ร่วมวางแผนงานในเชิง Strategy กับผู้บริหาร
 • Hedge position ระหว่างคู่ค้ากับ Supplier ที่อยู่ต่างประเทศ (Hedging)
 • คิด Content ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการลงทุนทองคำ เพื่อสื่อสารกับลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษา จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) หากจบคณะเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุระหว่าง 21 – 35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ (Word, Excel, Powerpoint)
 • ติดตามข่าวเศรษฐกิจและข่าวต่างประเทศเป็นประจำ
 • มีความสามารถในการ present ได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา (OT) ในกะกลางคืนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

พนักงานฝ่ายธุรการ (Admin) (ด่วน)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆในบริษัทตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ลงข้อมูลต่างๆในไฟล์งาน Microsoft Word และ Excel

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน
 • สามารใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และสามารถขับขีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
เงินเดือน + โอที + โบนัสประจำปี

ประกันสังคม

กิจกรรมประจำปีต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่

วันหยุดประจำปี + วันลาประจำปี


ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-234

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล jobs@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in