fbpx

ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับความสุข และความก้าวหน้าของบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงาน


นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Design)


ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัท
 • ศึกษาทำความเข้าใจ วิเคราะห์โครงสร้างแ ละวิธีการทำงานของระบบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบซื้อขายทองคำ ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาใช้เองในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น ASP.Net ด้วยภาษา C#
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง BA และโปรแกรมเมอร์ ในการพัฒนาหรือแก้ไขระบบ
 • ออกแบบโครงสร้างระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล และกระบวนการทำงานของระบบ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขระบบ
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
 • ให้ข้อเสนอแนะในการประยุกต์นำระบบมาช่วย เพื่อให้การกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีในสาขาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ  24-32 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 • มีความคิดเชิงระบบ เป็นขั้นตอน และสามารถถ่ายทอดหรืออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใช้งานทั่วไป, BA และกับโปรแกรมเมอร์
 • สามารถทำงานเอกสารได้

การทำงาน
ทำงานวัน จ-ศ เวลา 09.30 น. – 18.30 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • ชุดฟอร์ม
 • วันเสาร์ทำงานครึ่งวัน
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

Economics Content Creator - For Gold investor


Job Descriptions

– Producing and promoting ‘right content’ at the ‘right moment’ for the investors (particularly gold investors) on social media in various forms i.e. articles, VDOs, etc.

with clear, persuasive, informative and compelling copy that drives education and awareness to a multitude of client audiences

– Being able to write clearly and engagingly on sometimes technical topics in an easy-to-understand presentation for a diverse audience.

– Keeping up with economic and current public policy issues, and being able to understand and interpret those issues into result-driven content pieces

– Working closely with the team on content generation ideas and campaigns

– Creating unique and interesting content presentation styles that represent company’s identity

– Building engagements and managing feedbacks from Online social media

Requirements

Degrees or classroom knowledges are not specifically required.

We are looking for someone who has passion in investment-related jobs and supurb in presenting complicated issues and technicals into ready-to-digest content pieces for our audiences

You only need to have:

– knowledge base in Economics Finance Investing – a firm grasp of economic principles and ability to apply them to current public policy issues.

– analytical skill i.e. on research, data, and relavant issues for business-related interpretations

– creative presentation skill

You will be working in a work place with an active growth-mindset, therfore you;

Must thrive in a challenging and fast-paced work environment.

Must be able to drive change, innovation and effectively execute and deliver high-quality results in a timely manner

Demonstrates a positive, can-do attitude, thrives in a collaborative and transparent environment

 

If this job matches your talent, let us know you.

Please contact us now.


ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-234

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล jobs@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in