fbpx

ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด เป็นผู้นำเข้า/ส่งออก ทองคำแท่งโดยตรงจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก นอกเหนือจากการกระจายทองคำแท่งไปสู่ร้านทองทั่วประเทศแล้ว เรายังให้บริการซื้อ-ขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ โดยมีช่องทางในการซื้อ-ขาย ทั้งระบบโทรศัพท์ (Gold Phone) ระบบซื้อ-ขายออนไลน์ (Gold Online) และแอปพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขายทองคำแท่งบนโทรศัพท์มือถือ (InterGOLD Application) เพื่อความสะดวกสบายของนักลงทุนแบบ Anywhere Anytime ด้วยราคาแบบ Real Time ไม่พลาดทุกโอกาสการทำกำไรด้วยนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทองคำแท่งตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงาน


IT Support


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปรับตั้ง แก้ไขและบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัท ได้แก่ เครื่อง Server, ระบบ Windows Sever (Domain Controller, Active Directory, Group ระบบ Print Server, File Server), Switch (Cisco), Firewall (Fortigate), NAS, WiFi, Virtual Machine (VMware), IP Phone, CCTV สายสัญญาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน

2. ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านงาน IT แก่ผู้ใช้งานภายในบริษัท ทั้ง Hardware และ Software

3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการจัดหา, ติดตั้ง, ซ่อมแซมอุปกรณ์ด้าน IT

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ในระบบ Windows Server ในการทำ Domain Controller

3. มีความรู้พื้นฐานในระบบ Network: Switch, TCP/IP, LAN และ Wireless LAN

4. มีความรู้พื้นฐานในระบบ Virtual Machine และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

5. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีและเรียนรู้เร็ว รวมถึงการอ่านและค้นคว้าข้อมูลในภาษาอังกฤษได้เข้าใจ

6. มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงานและสามารถทำงานร่วมกับทีมได้

7. มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. สามารถทำนอกเวลาทำงานได้ (เป็นบางครั้ง) เช่น การปรับแก้ระบบ network ของบริษัท ซึ่งต้องทำนอกเวลาทำการ

9. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

Sales and Marketing Officer (ผู้แนะนำและดูแลพอร์ทการลงทุนทองคำ)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป็นคนที่รักงานขาย งานบริการ ดูแลลูกค้า ทนต่อแรงกดดันได้ดี
2. เรียนรู้ทักษะการซื้อขายและการสื่อสารกับลูกค้านักลงทุนในตลาดทองคำ หรือตลาดอื่นๆ ที่มีผลต่อราคาทองคำ
3. ศึกษาแนวโน้มราคาทองคำ วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาทองคำ ทั้งจากข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศและกราฟ
4. ศึกษาเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำ
5. ทำสรุป Sale Report รายสัปดาห์ / รายเดือน เพื่อติดตามดูแลพอร์ตของลูกค้า
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
7. พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาสเหมาะสม
8. ร่วมวางแผนการตลาดกับผู้จัดการแผนกการตลาด
9. ออกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
10. ประสานงานกับฝ่าย marketing เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ : ชาย/หญิง

2. การศึกษา : จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

3. อายุ : 22- 30 ปี

4. ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี

5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ Word, Excel, PowerPoint

6. มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. สามารถทำงานเป็นกะได้

8. หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 

Auditing Officer


หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.วิเคราะห์ปัญหา,สาเหตุ,ผลกระทบ,ความเสี่ยงและพัฒนาระบบปฏิบัติการภายในของบริษัท
2.ตรวจสอบการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และตามกฏระเบียบของบริษัทฯ
3.เสนอแนะหรือให้คำแนะนำป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทรัพย์สินของบริษัทฯ
4.จัดทำเอกสารสรุปการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและขั้นตอนการแก้ปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

3. 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

4. **มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์**

5. **มีทักษะในการประสานงาน และ การสื่อสารที่เข้าใจง่าย **

6. **มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี**

การทำงาน

ทำงานวัน จ-ศ เวลา 09.30 น. – 18.30 น. และ วันเสาร์ 09.30-12.30 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 

Sales Support


หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ดูแลเรื่องบริการหลังการขายตอบคำถามให้ข้อมูลกับลูกค้า
2. แนะนำเรื่องการเคลียร์บัญชี ผ่านทาง E-Mail, โทรศัพท์, Facebook และ Line เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการซื้อ-ขายได้อย่างราบรื่น 3. ติดตามลูกค้าที่ทำการซื้อ-ขายเข้ามาเพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ
4. จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนกขาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย – หญิง
 2. อายุ 24 -30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) **มีการอบรมก่อนเริ่มงาน**
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้คล่อง
 5. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบ และ ละเอียดรอบคอบ
 7. มีความใจเย็น และ อดทนต่อสภาวะแรงกดดัน
 8. มีทัศนคติเชิงบวก

การทำงาน

ทำงานวัน จ-ศ เวลา 09.15 น. – 18.15 น. และ วันเสาร์ 09.30-12.00 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 

Logistics Officer


หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. รับ-ส่งเอกสาร
2. รับ-ส่งพัสดุสิ่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ตรวจเช็กความถูกต้องของสิ่งของ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : ชายเท่านั้น
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 4. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี
 5. สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
 6. สามารถขับขี่จักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่
 7. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 8. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การทำงาน

ทำงานวัน จ-ศ เวลา 09.30 น. – 18.30 น. และ วันเสาร์ 09.30-14.00 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์ม
 • สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วันต่อปี ได้ตั้งแต่ผ่านการทดลองงาน (เป็นไปตามสัดส่วน)
 • ลากิจ ได้รับค่าจ้าง (มีเงื่อนไข)
 • ห้องฟิตเนสออกกำลังกาย
 • ค่าโทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 • ทำบุญประจำปี
 • ห้องนอนพักผ่อนสำหรับพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR)
 • ยารักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • เงินพิเศษตามผลงาน (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (มีทุกปีตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (มีปรับทุกปี)
 • ปรับเงินเดือนและปรับตำแหน่งระหว่างปี ตามความสามารถ
 • ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • บริการส่งถึงบ้าน เมื่อทำงานช่วงเวลากลางคืน
 • กิจกรรม สุขสันต์วันเกิด
 • เครื่องดื่มฟรี (กาแฟ, ชา, นม, ช็อคโกแล็ต,น้ำแข็ง และน้ำดื่มสะอาด)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 

 


ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-233 ต่อ 207

 

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล sirinunt@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in