fbpx

ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับความสุข และความก้าวหน้าของบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งงาน


Business Analyst


ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์และทำความเข้าใจธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการประยุกต์นำระบบมาช่วยให้การกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. ศึกษาและทำความเข้าใจระบบซื้อขายทองคำ ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาใช้เองในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
 3. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใช้งานและโปรแกรมเมอร์ ในการพัฒนาหรือแก้ไขระบบ
 4. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
 5. ทดสอบระบบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบปริญญาตรีในสาขาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ไม่กำหนดประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ พิจารณาจากความสามารถ

– มีพื้นฐานการออกแบบและพัฒนาระบบ และเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐานได้

– มีความคิดเชิงระบบ เป็นขั้นตอน และสามารถถ่ายทอดหรืออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

– มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ เพื่อนำระบบมาประยุกต์ใช้

– มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใช้งานทั่วไปและกับโปรแกรมเมอร์

– สามารถทำงานเอกสารได้

 

การทำงาน

– ทำงานวัน จ-ศ เวลา 09.30 น. – 18.30 น.

Economics Content Creator - For Gold investor


Job Descriptions

– Producing and promoting ‘right content’ at the ‘right moment’ for the investors (particularly gold investors) on social media in various forms i.e. articles, VDOs, etc.

with clear, persuasive, informative and compelling copy that drives education and awareness to a multitude of client audiences

– Being able to write clearly and engagingly on sometimes technical topics in an easy-to-understand presentation for a diverse audience.

– Keeping up with economic and current public policy issues, and being able to understand and interpret those issues into result-driven content pieces

– Working closely with the team on content generation ideas and campaigns

– Creating unique and interesting content presentation styles that represent company’s identity

– Building engagements and managing feedbacks from Online social media

Requirements

Degrees or classroom knowledges are not specifically required.

We are looking for someone who has passion in investment-related jobs and supurb in presenting complicated issues and technicals into ready-to-digest content pieces for our audiences

You only need to have:

– knowledge base in Economics Finance Investing – a firm grasp of economic principles and ability to apply them to current public policy issues.

– analytical skill i.e. on research, data, and relavant issues for business-related interpretations

– creative presentation skill

You will be working in a work place with an active growth-mindset, therfore you;

Must thrive in a challenging and fast-paced work environment.

Must be able to drive change, innovation and effectively execute and deliver high-quality results in a timely manner

Demonstrates a positive, can-do attitude, thrives in a collaborative and transparent environment

 

If this job matches your talent, let us know you.

Please contact us now.


ติดต่อฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ : 02-2233-234

ขั้นตอนการสมัครงานกับ

 1. ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลดังนี้
  1. Resume ส่งประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน
  2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร(ถ้ามี) เข้ามาที่อีเมล jobs@intergold.co.th
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และทำการนัดวันเวลาสัมภาษณ์งานกับท่าน

*  หมายเหตุ : ไม่รับสมัครงานด้วยวิธีการ Walk in