fbpx

ทองคำแท่ง InterGOLD
สำหรับเก็บสะสม

ทองคำแท่งอินเตอร์โกลด์ 96.5% ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สคบ.
และสถาบัน GIT จึงเป็นที่ยอมรับจากร้านค้าทองคำทั่วประเทศ

“ให้อินเตอร์โกลด์ สื่อความหมายแทนคุณในทุกช่วงเวลา”

คุณค่าที่มาพร้อมความหมายมงคล สำหรับมอบให้คนสำคัญของคุณในโอกาสต่าง ๆ

ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 กรัม ราคาวันนี้ {{GOLDPRICE1G}} บาท

ลาย โคมจีนหรือเต็งลั้ง

โคมจีนเป็นเครื่องชี้นำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของคนจีน และช่วย
ให้คนในบ้านมีความสุขความเจริญ
ความร่ำรวย นำพาความสำเร็จ
เปรียบเสมือนดั่งแสงโคม

ลาย ปลาคาร์ฟจักรพรรดิ

ปลาคาร์ฟ มาจากคำว่า “หลี่” หมายถึง
ผลกำไรหรือประโยชน์ ปลาคาร์ฟ
จึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาจะ
ได้ผลกำไรหรือประโยชน์จากการ
ทำธุรกิจ ทำให้มั่งคั่ง ร่ำรวยเงินทอง

ทองคำแท่งน้ำหนัก 0.25 บาท (1 สลึง) ราคาวันนี้ {{GOLDPRICE0.25B}} บาท

ลาย มังกร

สัญลักษณ์แห่งอำนาจ พลัง โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมบารมี คิดอ่านสิ่งใดก็สมปรารถนา

ทองคำแท่งน้ำหนัก 0.5 บาท (2 สลึง) ราคาวันนี้ {{GOLDPRICE0.5B}} บาท

ลาย กิมตุ้ง

เพิ่มโชคลาภวาสนา เงินทองไหลมาเทมา

ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท ราคาวันนี้ {{GOLDPRICE1B}} บาท

ลาย พระพิฆเนศ

ขจัดความขัดข้อง และเป็นผู้อำนวย
ความสำเร็จแก่กิจการทั้งปวง

ลาย เจ้าแม่กวนอิม

แสดงความอ่อนโยนเมตตากรุณา
อำนวยพรให้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ
คุ้มครองแคล้วคลาด ปลอดภัย

ลาย พระพุทธชินราช

รัชกาลที่ 5 ทรงตรัสว่า “จะหาพระพุทธรูป
ใดงามเสมอพระพุทธชินราชนั้นไม่มีแล้ว”
ด้วยบารมีของพระองค์จะนำความสุข
ความเจริญ ความสำเร็จสมหวังร่ำรวย
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

ลาย มังกร

สัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความดีงาม
และ อำนาจบารมี มังกรจีน แสดงถึงพลัง
อำนาจ และ คุณงามความดี
ความอุตสาหะพยายาม และ คุณธรรม
สูงส่งดั่งเทพเจ้า

ลาย หงส์

แสดงถึงความรัก ความโรแมนติก
หงษ์แต่ละคู่ จะอยู่ด้วยกันจนตลอดชีวิต
ซึ่งเปรียบดั่งคนเฒ่าคนแก่ ที่อยู่ครองคู่
กันจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ลาย ม้า

เสริมความความสำเร็จในหน้าที่การงาน
การค้า ให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
ดั่งฉายา ม้าเร็ว รวดเร็ว ว่องไว แข็งแรง
ไม่หยุดอยู่กับที่นั่นเอง

ทองคำแท่งน้ำหนัก 2 บาท ราคาวันนี้ {{GOLDPRICE2B}} บาท

ลาย ฮก ลก ซิ่ว

มงคล 3 ประการ ได้แก่ โชคลาภ วาสนา, ยศถาบรรดาศักดิ์, อายุยืนนาน ส่งเสริมให้ท่าน มั่งคั่ง รํ่ารวย มีอํานาจบารมี และสุขภาพแข็งแรง

ทองคำแท่งน้ำหนัก 10 บาท ราคาวันนี้ {{GOLDPRICE10B}} บาท

ลาย ปี่เซียะ

สัตว์เทพมงคล ที่มีลักษณะครบตามหลัก
เบญจธาตุ จึงมีอานุภาพในการรับโชคลาภ
อย่างไม่รั่วไหล

ลาย มั่งมีศรีสุข

อวยพรให้ชีวิตพบเจอแต่ความมั่งมีศรีสุข
เสริมความมั่งคั่งรํ่ารวย โชคลาภวาสนา

ลาย ปลามังกร

สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง
และแข็งแกร่ง มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ

ลาย มังกร

สัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความดีงาม และ
อํานาจบารมี มังกรจีน แสดงถึงพลังอํานาจ และคุณงามความดี ความอุตสาหะพยายาม
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คุ้มครองญาติมิตร

ลาย อินทรี (10th Anniversary)

สัญลักษณ์แห่งผู้นำ ความยิ่งใหญ่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมองการณ์ไกล

ลาย หงส์ (10th Anniversary)

สัญลักษณ์ของความสุข ความสง่างาม ความร่ำรวย และความเจริญ เสริมมงคลให้บ้าน ร้านค้า และสำนักงาน

การส่งมอบสินค้า


สามารถนัดรับและส่งสินค้าได้ ตามสาขาของบริษัท ดังนี้

บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด

348 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แผนที่ Google map

InterGOLD Partnership

ห้างเพชรทอง จูเจียบเซ้ง : ถนนเจริญกรุง

แผนที่ Google map

รายละเอียดการรับ/ส่งสินค้า

1. แจ้งความประสงค์ในการรับทองคำแท่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
ภายในเวลา 16.00 น. เพื่อรับทองคำแท่งในวันถัดไป

 

2. กรณีไม่ได้มารับทองคำด้วยตนเอง ต้องแสดงใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีต้องการฝากทองสามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ โดยไม่เสียค่าบริการในการฝากทองคำ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ฝากด้วยตัวเองได้ ผ่านระบบ InterGOLD Application

เงื่อนไขการใช้บริการ


1
สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขาย วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 04.00 น. วันเสาร์เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
2
หลังจากลูกค้าตกลงราคาซื้อ-ขายแล้วต้องชำระเงิน (กรณีซื้อ) หรือส่งมอบทองคำ
(กรณีขาย) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
3
กรณีลูกค้าซื้อ ทางบริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าเมื่อลูกค้าชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว
กรณีลูกค้าขาย ทางบริษัทฯ จะโอนเงินเมื่อลูกค้าส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
4
กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคา และ/หรือส่งมอบทองคำ จะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราที่บริษัทฯ กำหนดนับจากวันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
5
อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ
6
ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะออกหลักฐานใบรับฝากทองคำให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากทอง หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ฝากที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาผ่านทาง InterGOLD Application หรือระบบออนไลน์ที่ลูกค้าใช้ซื้อขาย

สินค้าและบริการอื่น ๆ