fbpx

ราคาทองย้อนหลัง 1 วัน


คลิกเพื่อดูราคาทองย้อนหลัง
วันที่/เวลา LBMA 99.99%
(Baht)
InterGold 96.5%
(Baht)
สมาคมฯ 96.5%
(Baht)
Gold Spot
(USD)
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก ขายออก