ข่าวเศรฐกิจ

Subscribe to ข่าวเศรฐกิจ feed ข่าวเศรฐกิจ
www.krobkruakao.com
Updated: 2 hours 50 min ago

เพิ่มโควต้าหวยคนพิการ

Mon, 2014-07-07 10:55
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการคัดเลือกคนพิการที่จะนำล็อตเตอรี่ไปจำหน่ายช่วงบ่ายวันนี้ หลังเพิ่มโควต้างวดวันที่ 1 สิงหาคม อีก 2 ล้านฉบับ โดยจะสุ่มเลือกคนพิการที่แจ้งความจำนงไว้ก่อนหน้านี้จำนวน 96,936 ราย หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาล็อเตอรี่ขายเกินราคาตามนโยบายของ คสช. ซึ่งจะนำมติบอร์ดที่เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ให้เพิ่มโควต้าอีก 2 ล้านฉบับ มาบังคับใช้ หลังมติดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติได้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ การจัดสรรโควต้าให้กับคนพิการในบ่ายวันนี้จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 3,000 ราย โดยจะจัดสรรให้คนละไม่เกิน 6 เล่ม หรือรวมทั้งสิ้น 18,000 เล่ม โดยจะมีผลตั้งแต่การจำหน่ายสลากงวดวันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ส่งผลให้สลากแต่ละงวดจะถูกพิมพ์ออกมาจากเดิม 72 ล้านฉบับ เป็น 74 ล้านฉบับ ปัจจุบันการออกล๊อตเตอรี่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การออกสลากปกติ 50 ล้านฉบับ หรือ 500,000 เล่ม 2. การออกสลากการกุศล 22 ล้านฉบับ หรือ 220,000 เล่ม จัดสรรให้กับนิติบุคคล 117,000 เล่ม และสมาคมคนพิการ รวมถึงองค์กรการกุศล 102,000 เล่ม

เร่งตรวจโกดังข้าวในหลายจังหวัด

Sun, 2014-07-06 16:30
วันนี้หลายจังหวัดยังคงเดินหน้าตรวจสอบโกดังเก็บข้าวคงเหลือของรัฐอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ตรวจพบข้าวเสื่อมสภาพในหลายพื้นที่ที่โกดังเก็บข้าวในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พบข้าวเสื่อมคุณภาพ มีมอดกัดกินจนป่นและยังพบปัญหาข้าวยุบในบางกระสอบ ส่งผลให้กระสอบข้าวเกิดสไลด์ตัวลงปิดทับทางเดิน ซึ่งโกดังแห่งนี้ อคส. ได้นำข้าวนาปรังปี 2555 มาเก็บจำนวน 87,129 กระสอบ ที่จังหวัดพิจิตร คณะทำงานฯ เข้าตรวจสอบโกดังเก็บข้าวในอำเภอบางมูลนาก ไซโลหมายเลข 17 ซึ่งเป็นข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 จำนวน 13,986 ตัน แต่ตรวจพบเพียง 8,928 ตัน และยังพบว่าเป็นข้าวท่อน และข้าวปลายทั้งหมด ส่วนโกดังเก็บข้าว อำเภอโพทะเล พบมีข้าวล้ม ถึง 2,000 กระสอบ คณะทำงานฯ จึงได้หยุดตรวจสอบ และจะเข้ามาตรวจอีกครั้ง ในวันพรุ่งนี้ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 เข้าสังเกตการณ์การที่คลังสินค้ากลาง อำเภอพรหมพิราม พบว่าบางกระสอบมีตัวอักษรสีแดง ระบุว่า อคส. ปรัง 7/2552 ขข.5% โครงการรับจำนำปีการผลิต 2554/55 ซึ่งตัวแทนบริษัท ชี้แจงว่าเป็นกระสอบข้าวที่นำมาใส่แทนระหว่างที่ข้าวตกหล่น จึงสั่งตรวจสอบไปยังต้นสังกัดว่าข้าวเหล่านี้มาจากที่ใด

เดินหน้าส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโกดังข้าวหลายจังหวัด

Sat, 2014-07-05 16:14
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยอมรับการตรวจสอบโกดังข้าว 2 วันที่ผ่านมาพบปัญหาทั้งข้าวหาย ข้าวเน่าและปลอมปนข้าว โดยวันนี้ยังคงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโกดังข้าวในโครงการรับจำนำข้าวอีกหลายจังหวัดทหารและเจ้าหน้าที่ชุดทำงานตรวจปริมาณข้าวคุณภาพข้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบ โกดังข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลปี 2556/2557 หลายจังหวัดเป็นวันที่ 3 ซึ่งการตรวจสอบโกดังข้าวที่พิจิตร พบกองข้าวยุบตัวเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี แม้ปริมาณข้าวจะอยู่ครบตามบัญชี แต่พบพิรุธว่าอาจมีการปลอมปนข้าว โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างจากทุกโกดังข้าวที่เข้าตรวจสอบวันนี้เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการตรวจสอบโกดังข้าวทั่วประเทศ 2 วันที่ผ่านมาพบปัญหาทั้งข้าวหายไปจากโกดัง เลขรหัสข้างกระสอบไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ ซึ่งตั้งข้อสังเกตุว่าเหมือนเป็นการเวียนเทียนข้าวคือเอาข้าวออกจากโกดังไปขายให้โรงสีและเอาข้าวเก่าจากโรงสีมาสวมแทน นอกจากนี้ยังมีข้าวเน้า ข้าวปลอมปนและไม่มีการรมยา บางโกดังพบการจัดเรียงกระสอบไม่เป็นระเบียบ บางแห่งข้าวร่วนป่นจนเป็นผง

ก.เกษตรฯ หารือด่วนแก้ปัญหาแรงงานประมง

Sat, 2014-07-05 15:48
กระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำแผนแม่บทแก้ปัญหาแรงงานภาคประมง หวังป้องกันผลกระทบส่งออกสินค้าเกษตรนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางป้องกันผลกระทบด้านการส่งออกสินค้าประมงของไทย หลังสหรัฐฯ จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 3 สรุปว่าทุกฝ่ายเห็นชอบให้จัดทำแผนแม่บทการดำเนินแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง โดยเฉพาะสมาคมการประมงระบุว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ผ่านมาไม่มีการทำงานเชิงรุก ทำให้ไทยเสียเปรียบทั้งที่ไทยมีเรือประมงมากถึง 70,000 ลำ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก เพราะในแต่ละปีมูลค่าการส่งออกมากถึง 270,000 ล้านบาทสำหรับแผนแม่บทการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง ประกอบด้วย 8 แนวทางหลัก เช่น การขยายผลตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีแบบเต็มรูปแบบให้ครอบคลุมทั้งสายการผลิต, จัดทำแผนติดตามและตรวจสอบร่วมกับกระทรวงแรงงานภายใต้ความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการขยายผลการใช้แรงงานที่ดีในภาคประมงอย่างยั่งยืน, แผนจัดระเบียบเรือประมง เพื่อป้องกันการทำประมงแบบผิดกฎหมาย และค้ามนุษย์, เร่งรัดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวบนเรือ รวมถึงแผนบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง และแรงงานประมง รวมไปถึงการตรวจเรือพาณิชย์ที่เข้าออกนอกน่านน้ำ โดยผลการประชุมในวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งนำเสนอคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติในขั้นต้นต่อไป

สำนักงานสลากยันไม่มีอำนาจยกเลิกโควต้ารายย่อย

Fri, 2014-07-04 12:26
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยันขณะไม่มีอำนาจยกเลิกโควต้าล็อตเตอรี่ของผู้ค้ารายเดิม รายเล็ก และใหญ่ เหตุต้องรอมีผู้อำนวยการคนใหม่ก่อน บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่รักษาการผู้อำนวยการจะยกเลิกโควต้าล็อตเตอรี่ของผู้ค้ารายเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาจำหน่ายเกินราคาว่า ไม่สามารถยกเลิกโควต้าได้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เนื่องจากกระบวนการพิจารณาเพิ่มหรือยกเลิกโควต้าต้องมีผู้อำนวยการสำนักงานสลากเป็นประธานการประชุมด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ หลังคนเก่าลาออกไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกองสลาก บอกว่า เตรียมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาเพื่อเสนอต่อ คสช.ภายในสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ โดยยืนยันว่าจะต้องเป็นมาตรการที่มีความเหมาะสมกับทุกฝ่าย-ในระหว่างนี้ได้มีการชะลอต่อสัญญาของตัวแทนจำหน่ายที่หมดสัญญาออกไปก่อนซึ่งมีมากพอสมควร คาดว่าการชะลอดังกล่าวจะทำให้กองสลากฯมีล็อตเตอรี่ขายเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคาขายอยู่ในราคาคู่ละ 80 บาทได้ไม่ยาก 

ตรวจสต็อกข้าววันที่ 2

Fri, 2014-07-04 11:23
เข้าสู่วันที่ 2 ของปฏิบัติการสุ่มตรวจโกดังเก็บข้าวคงเหลือของรัฐ หลายจังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ ล่าสุดที่โรงสีข้าวเจียเม้ง จังหวัดนครราชสีมา มีข้าวหายไป 228 กระสอบโดยโรงสีข้าวดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เบื้องต้นคาดว่าอาจปะปนไปอยู่กับโกดังอื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รายงานไปยังกองทัพภาคที่ 2 ให้รับทราบแล้ว ทั้งนี้ภายในจังหวัดนครรราชสีมา มีโกดังเก็บข้าวทั้งสิ้น 47 โกดัง ในพื้นที่ 14 อำเภอ มีข้าวรวมกว่า 500,000 ตัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจนับจำนวนกระสอบทุกแถว และ สุ่มเจาะข้าวไปตรวจเป็นแนวทะแยง เพื่อป้องกันการสอดไส้ ที่จังหวัดเชียงราย คณะทำงานฯ เข้าตรวจสอบ บริษัทผางามอัลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ หลังที่ 1 ในอำเภอเวียงชัย ซึ่งเป็นโกดังเก็บข้าวขององค์การคลังสินค้า หรือ อคส. พบข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 18,000 กระสอบ ยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ที่จังหวัดนครสวรรค์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ พร้อมคณะทำงาน 14 ชุด ทำพิธีปล่อยแถวตรวจคุณภาพข้าว โดยจะเริ่มพร้อมกันทั้งจังหวัด 244 โกดัง ภายใน 25 วัน ซึ่งวันนี้ ตรวจโกดังแรกที่โรงสีบรรพตอินเตอร์ไรซ์ อำเภอบรรพตพิสัย เบื้องต้น ยังไม่พบความผิดปกติส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติวเข้มหัวหน้าส่วนราชการ และ ทหาร ก่อนเข้าตรวจสอบข้าวโกดังเก็บข้าวในอำเภอชุมพลบุรี และ อำเภอรัตนบุรี ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะเข้าตรวจโกดังสีเทพเทวา อำเภอท่าตูม ในบ่ายนี้

ขสทบ.หารือผู้ประกอบการจัดระเบียบแท็กซี่

Fri, 2014-07-04 11:22
กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท๊กซี่จัดระเบียบการให้บริการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย คสช.อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้จัดระเบียบรถแท็กซี่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชน โดยส่งผู้แทนจากมณฑลทหารบก ที่ 11 เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบรถแท็กซี่อย่างเป็นระบบ เอื้ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้บริการของประชาชน โดยมติที่ประชุมกำหนดให้กรมการขนส่งทางบก เชิญประชุมผู้ประกอบการรถแท็กซี่ในวันนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดระเบียบรถแท็กซี่เบื้องต้น ให้รวบรวมและจัดส่งประวัติผู้ขับรถแท็กซี่ทุกรายให้กรมการขนส่งทางบก ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพื่อให้กรมการขนส่งทางบก ป้อนข้อมูลเข้าศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ ให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องภายใน วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างทหาร และ กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามอู่รถแท็กซี่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกว่า 2,000 อู่ ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่ หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5 (15) จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการ ตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งติดไว้ด้านหน้ารถแท็กซี่ ว่าตรงกับผู้ขับรถแท็กซี่หรือไม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบรถแท็กซี่ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขับรถแท็กซี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ขอให้ติดต่อดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

ชุมพร-ระดมกวาดล้างทุเรียนอ่อนออกขายตามตลาด

Fri, 2014-07-04 08:04
นายอำเภอหลังสวน นำเจ้าหน้าที่ตรวจจับการค้าทุเรียนอ่อนที่ตลาดเกษตรและผลไม้ อำเภอหลังสวน พบทุเรียนอ่อนร่วม 3 พันลูก เตรียมส่งไปยังตลาดต่างๆ ถิอเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค นายชุมพล สุกใส นายอำเภอหลังสวน นายสุรสิทธิ์ สิงหพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังตะกอ กำลังตำรวจ อส. และ อพปร. จำนวนหนึ่ง บุกไปยังตลาดเกษตรและผลไม้อวยชัย 3 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน เพื่อตรวจจับการค้าทุเรียนอ่อน ซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคทั้งใน และ ต่างประเทศ สร้างความเสียหายแก่การส่งออกทุเรียนอย่างรุนแรง พบว่าที่แผงรับซื้อทุเรียนของแม่ค้ารายหนึ่ง มีทุเรียนเกือบ 1,000 ลูก เป็นทุเรียนอ่อน หรือ ทุเรียนดิบ ที่ยังรับประทานไม่ได้ และไม่สามารถนำไปบ่มให้สุกได้อีกแล้วกำลังนำขึ้นรถกะบะบรรทุกเพื่อส่งไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยกว่า 90 % เป็นทุเรียนอ่อนทั้งสิ้นแม่ค้ารับซื้อทุเรียนคนดังกล่าว บอกว่ารับซื้อทุเรียนจากผู้ที่นำมาส่งในราคา กก.ละ 3 บาท และอ้างว่าจะนำไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆ แต่เกษตรจังหวัดบอกว่าทุเรียนอ่อนเหล่านี้ไม่สามารถทำให้สุกได้อีกแล้ว นอกจากนำไปหลอกขายให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่แม่ค้ายังพยายามแก้ตัวว่าสามารถอาบน้ำยาเพื่อให้ทุเรียนสุกขึ้นแล้วแกะเอาเนื้อไปเป็นส่วนผสมของอาหารได้หลายประเภท พร้อมยืนยันไม่ได้เอาไปขายเป็นลูกให้กับใครทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถจับกุมแม่ค้ารายดังกล่าวได้ นอกจากตักเตือน และ ทำบันทึกไว้ว่าจะไม่รับซื้อทุเรียนอ่อนอีก เนื่องจากจะเป็นการสนับสนุนให้ชาวสวน และ ผู้รับเหมาตัดทุเรียนอ่อนออกมาเข้าตลาดได้อีก  สำหรับสถานการณ์การระบาดของทุเรียนอ่อน มีการนำไปวางขายตั้งแต่จังหวัดในภาคกลาง ริมถนนสายสำคัญต่างๆ ในราคาเพียง กก.ละ 20- 30  บาท ทั้งที่ในขณะนี้ราคาทุเรียนอยู่ที่ กก.ละ 50บาท และ เมื่อทุเรียนอ่อนเหล่านี้ออกไปจะทำให้ราคาทุเรียนแก่ตกลงมาเหลือเพียง กก.ละ 10-15 บาทเท่านั้น ทำให้พ่อค้ากดราคาชาวสวนทุเรียน ในช่วงทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ นายสุรสิทธิ์ สิงหพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวว่าช่วงนี้การระบาดของทุเรียนอ่อนเริ่มออกมามาก จึงต้องออกกวาดจับ แต่ยังใช้มาตรการปราม ถ้าไม่เชื่อจะดำเนินการตามกฎหมายหลายบทที่มีอยู่ และ ถ้ามีผู้เสียหายจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด เนื่องจากสร้างความเสียหายแก่ประเทศ และ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอย่างหนัก

ต่างจังหวัดเดินหน้าตรวจโกดังข้าว

Thu, 2014-07-03 17:32
คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เริ่มลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังเก็บข้าว ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัดเช่นที่พระนครศรีอยุธยา คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังกลางบ้านแพรก ไรซ์ มีการสุ่มตรวจข้าว 1ตัวอย่าง ต่อข้าว 7 กอง แต่ยังไม่พบความผิดปกติ อีกทั้งยังมีปริมาณข้าวอยู่ครบกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกระสอบ ภายในจังหวัด มีโกดังเก็บข้าวทั้งสิ้น 15 แห่ง ปริมาณข้าวรวมกว่า 150,000 ตัน คาดจะตรวจครบทั้งหมดภายใน 30 วัน โดยจะออกตรวจวันละ 1 แห่งที่นครราชสีมา มีการเข้าตรวจโรงสีเจียเม้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งยังไม่พบความผิดปกติ ภายในจังหวัดได้แบ่งชุดตรวจสอบ เป็น 3 ชุด ในการตรวจโกดังเก็บข้าว ทั้ง 14 อำเภอ ซึ่งมีทั้งสิ้น 47 โกดัง มีข้าวรวมกว่า 500,000 ตัน โดยจะลงพื้นที่จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคมที่นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจโกดังคลังสินค้ากลางอุปถัมภ์ อำเภอปากพนัง เป็นที่แรก ภายในโกดังมีการเก็บข้าวสารทั้งสิ้น 13,000 ตัน จากการตรวจสอบยังไม่พบความผิดปกติใดๆ และจากการตรวจสอบคุณภาพข้าว ในแต่ละจังหวัดนั้น ทางคณะทำงานฯ ได้เก็บตัวอย่างข้าว เพื่อส่งไปยังห้องแล็ป ให้ทำการตรวจสอบต่อไปขณะที่พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่ตรวจโกดังและโรงสีข้าว ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ,วัดโบสถ์ ,บางระกำ ,อำเภอเมือง และอำเภอบางกระทุ่ม โดยจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป สำหรับกองทัพภาคที่ 3 มีพื้นที่ตรวจในภาคเหนือ 14 จังหวัด จำนวน 770 โกดัง หรือปริมาณ 9.6 ล้านตัน

กรมศุลฯ เปิดประมูลรถหรู คาดรายได้เขัารัฐ 700 ล้าน

Thu, 2014-07-03 15:19
กรมศุลกากร เปิดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางรอบแรกของปีงบประมาณ 2557 คาดนำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 600-700 ล้านบาท นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางรอบแรก ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 355 คัน ซึ่งรถยนต์ที่นำมาประมูลมีทั้ง bentley / audi/ bmw/ lamborghini / ferrari / porsche / jaguar / toyota / benz/ mazda / rover โดยราคารถยนต์ที่เปิดประมูลจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อ และ สภาพการใช้งาน สำหรับรถยนต์ที่มีราคาเปิดประมูลต่ำสุดในงาน คือ รถยนต์ยี่ห้อ rover รุ่น mini อยู่ที่ 63,000 บาท ส่วนรถยนต์ที่มีราคาเปิดประมูลสูงสุด คือ รถยนต์ยี่ห้อ lamborghiniรุ่น aventador 6,500 ซีซี สีดำ ปี 2012 เปิดประมูลด้วยราคา 19 ล้านบาท ขณะที่รถยนต์ซุปเปอร์คาร์อย่าง ferrari และ porsche ราคาเริ่มต้นที่ 1 ล้านต้นๆ จึงคาดว่าจะนำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 600-700 ล้านบาท ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้จนถึงเวลา 20.00 น.ของวันนี้ ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ หน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร คลองเตย ส่วนกรณีที่นายธีระชัย ภูวนาถรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการการทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยถึงเทคนิคการทุจริตการประมูล ในช่วงที่ผ่านมาผ่านโซเชียลมีเดีย ว่ารถนำเข้าหรูส่วนใหญ่มีขบวนการทุจริต โดยตั้งใจให้ถูกจับเพื่อให้ผ่านขั้นตอนการประมูลเป็นรถถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีนำหัวสมองกลออกจากรถหรู ทำให้ผู้ประมูลรายอื่นๆไม่สนใจร่วมประมูลซื้อ นั้น นายสมชัย ยืนยันว่าปีนี้กรมศุลกากรได้ตรวจสอบรถหรูจำพวกซุปเปอร์คาร์ทุกคันแล้ว ไม่พบสิ่งผิดปกติตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด เนื่องจากต้องการให้การประมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งรถหรูส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอีกร้อยละ 10 เป็นการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร สำหรับรถหรูคันแรกที่เริ่มประมูลในวันนี้ เป็น bentlay สีดำ ปี 2005 ด้วยราคาเปิดที่ 2,210,000 บาท มีผู้ชนะการประมูลจบที่ราคา 6 ล้านบาทถ้วน นอกจากนี้ อธิบดีกรมศุลกากร ยังได้เป็นประธานส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมจากประเทศมาเลเซีย คืนให้กับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย จำนวน 8 คัน เพื่อนำไปส่งคืนแก่เจ้าของรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมา ซึ่งรถยนต์ของกลางดังกล่าวคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และ เจ้าของยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบปฏิบัติ

เริ่มสุ่มตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศ

Thu, 2014-07-03 11:22
วันแรกของปฎิบัติการสุ่มตรวจโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าว โดยกองทัพบก ร่วมกับผู้ตรวจราชการ จะนำร่องลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังเก็บข้าวใน 4 จังหวัดวันแรกของการสุ่มตรวจโกดังข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมตรี เป็นประฐาน จากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณข้าวคงเหลือ 17.9 ล้านตัน คณะกรรมการตรวจสอบ คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบ ประมาณ 75 วัน คณะตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ มีทั้งหมด 100 ชุด มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง คระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีกองทัพเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบสำหรับพื้นที่ในการตรวจสอบ แบ่งตามปริมาณข้าวคงเหลือ เป็นพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด 50 ชุด ส่วนที่เหลือเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าว เบื้องต้นปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ปริมาณข้าวที่ระบุไว้ไม่ตรงกับเอกสารของกระทรวงการคลัง และ กระทรวงพาณิชย์ บางพื้นที่พบว่ามีข้าวสูญหาย บางพื้นที่นำข้าวเสื่อมคุณภาพมาสอดไส้ล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางพูนทรัพย์ สกุณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบ พร้อมด้วยกองทัพภาคที่ 2 และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจโกดังโรงสีข้าวเจียเม้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยจะเน้นการตรวจสอบคุณภาพ และ จำนวนข้าวเปลือกว่าตรงตามที่แจ้งไว้หรือไม่ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายดำเนินตรวจสอบให้เสร็จสิ้นทั้ง 12 โกดัง ตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคมนี้ ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอรวรรณ ขุมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าว พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจโกดังคลังสินค้ากลางอุปถัมภ์ อำเภอปากพนัง โดยมีข้าวสารทั้งสิ้น 123,000 กระสอบ หรือ ประมาณ 12,300 ตัน ทั้งนี้ภายในจังหวัดมีโกดังเก็บข้าวทั้งสิ้น 22 แห่งส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าตรวจที่โกดังบ้านแพรกไรซ์ อำเภอบ้านแพรก ซึ่งมีข้าวอยู่ 10,651 ตัน เบื้องต้น พบว่าในโกดังมีมอดกัดกินข้าวจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์

หอการค้าแนะจัดระเบียบนายหน้าค้าแรงงาน

Thu, 2014-07-03 09:40
หอการค้าไทยแนะคสช.จัดระเบียบนายหน้าค้าแรงงานต่างด้าว

คสช.ออกมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

Thu, 2014-07-03 09:36
คสช.ออกมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการด้านภาษี การตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน และมาตรการช่วยเหลือชาวนา

พ.อ.วินธัย ยัน คสช.ไม่มีนโยบายจับผู้ค้าสลาก ราคาเกิน 80 บ.

Thu, 2014-07-03 08:37
พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ทีมโฆษก คสช.ระบุ ถึง แนวทางเรื่องล็อตเตอรี่ โดยระยะแรก ให้มีการจัดตั้งจุดขายในราคา 80 บาท ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัด เท่าที่สามารถทำได้ ส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามกลไกตลาด พยายามไม่เกิน 90 บาท โดยยืนยันไม่มีนโยบายการจับกุมผู้ขายรายย่อ

เริ่มขายล็อตเตอรี่ 80 บาท

Wed, 2014-07-02 17:52
บรรยากาศการขายล็อตเตอรี่งวดวันที่ 16 ก.ค.2557 ในหลายจังหวัดเริ่มขายในราคาคู่ละ 80 บาท หลัง คสช.ได้ออกกำหนดควบคุมราคาขายบรรยากาศของการขายสลากงวดล่าสุดที่จะออกรางวัลในวันที่ 16 กรกฎาคม ย่านสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน แต่ละร้านจะมีการนำป้ายราคามาติดอย่างชัดเจน ลงมาเหลือคู่ละ 80 บาท ตามนโยบายของ คสช. มีเพียงบางร้านขนาดเล็กที่ยังขายสลากเกินราคา 80 บาท โดยมีการขายรวม 3 คู่ในราคา 255 บาท หรือเฉลี่ยคู่ละ 85 บาท เพราะแม้ต้นทุนที่รับมาขายในงวดนี้จะลดลงจากเดิม 92-93 บาท เหลือคู่ละ 80 บาท แต่ก็ไม่สามารถขายในราคา 80 บาทได้ เพราะเท่ากับต้นทุนที่รับมาส่วนในต่างจังหวัด แหล่งจำหน่ายล็อตเตอรี่แหล่งใหญ่ๆ ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา ,ศรีสะเกษ ,สงขลา และเชียงราย ผู้ค้าที่ได้โควต้าจากกองสลากโดยตรง ใบละ 74.40 บาท ได้ติดป้ายจำหน่ายล็อตเตอรี่ในราคาใบละ 80 บาท ในขณะที่ผู้ค้ารายย่อย ที่รับช่วงต่อไปขายอีกทอดหนึ่ง บอกว่า คงต้องขายในราคา 90 บาท เพราะต้นทุนอยู่ที่ 80 บาทแล้ว ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกัน หากจะแก้ไขปัญหานี้ ต้องปรับราคาตั้งแต่กองสลาก ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว จนถึงพ่อค้ารายย่อย ผู้ซื้อจึงจะซื้อได้ในราคา 80 บาท ล่าสุดพันเอก วินธัย สุวารี โฆษก คสช. ให้มีการจัดตั้งจุดขายในราคา 80 บาท ทั้งในเขต กทม. และในต่างจังหวัด เท่าที่สามารถทำได้ ส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามกลไกตลาด แต่จะพยายามคุมราคาไม่ให้เกิน 90 บาท เนื่องจากกองสลาก มีภาระสัญญาผูกพันคงค้างอยู่กับผู้ได้รับอนุญาตเดิม 

รายงาน-สำรวจขายล็อตเตอรี่ใบละ 80 บาท วันแรก

Wed, 2014-07-02 11:34
วันนี้เป็นวันแรก ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะควบคุมไม่ให้ขายสลากฯ เกินราคา 80 บาท ตามนโยบายของ คสช.มีบรรยากาศการขายล็อตเตอรี่ย่านสี่แยกคอกวัว

ปลัดสำนักนายกฯ เวิร์คช็อปก่อนสุ่มตรวจปริมาณข้าว

Wed, 2014-07-02 11:21
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายให้คณะตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือ ก่อนลงพื้นที่ตรวจโกดังข้าวกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐ ได้เรียกประชุมเพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของปริมาณข้าวที่เก็บไว้ในโกดัง ก่อนลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.นี้ โดยจะตรวจสอบทั้งข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด ประมาณ 50 คณะ ส่วนที่เหลือเป็นภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจะใช้เวลาวิเคราะห์ผลการตรวจสอบประมาณ 75 วัน จึงจะทราบความชัดเจนซึ่งคณะตรวจสอบ ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ป.ป.ช.และ สตง.โดยกองทัพเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ จะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโกดังและปริมาณข้าว โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นหลัก ตามรายงานล่าสุดขององค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  ปัญหาหลักของการตรวจสอบสต็อคที่ผ่านมา คือ ปริมาณข้าวที่ระบุไว้ในเอกสารของกระทรวงการคลัง และ กระทรวงพาณิชย์กับในพื้นที่จริงไม่ตรงกัน บางพื้นที่พบการสูญหาย บางพื้นที่มีการสอดไส้ข้าวเสื่อมคุณภาพ ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริต หัวหน้าคณะตรวจสอบสามารถดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนั้น ป.ป.ช.ต้องตรวจสอบ บริษัทกว่า 100 แห่ง ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้อย่างละเอียด ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ปปจ.)มาดำเนินการ

อธิบดีกรมศุลกากรคนใหม่สั่งถอดป้ายจำกัดนำเข้าสินค้า ยันแค่สุ่มตรวจ

Wed, 2014-07-02 09:11
สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ติดป้ายประกาศแจ้งผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางเข้ามาในประเทศว่า สามารถนำของใช้ส่วนตัว (Personal Effect) เข้าประเทศได้ไม่เกินครั้งละ 1 หมื่นบาท  โดยของส่วนตัวจะต้องไม่เป็นลักษณะทางการค้า เสบียง อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี ส่วน บุหรี่ ยาสูบ สุรา ไวน์ นำเข้าได้ในจำนวนจำกัด ขณะที่ของฝากญาติ ของบริจาค ของสะสม ของมือสอง ของฝากเจ้านาย ไม่ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัว หากเป็นกระเป๋า-นาฬิกาแบรนด์เนม ราคาเกิน 10,000 บาท ต้องชำระภาษีล่าสุด นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากรคนใหม่จากการแต่งตั้งของคสช. ได้สั่งถอดป้ายดังกล่าวออกแล้ว ยืนยันเป็นนโยบายเก่า ทั้งนี้จะมีการสุ่มตรวจดังเดิม ยันปชช.ไม่ต้องตื่นตระหนก

ผู้ค้าล็อตเตอรี่ยื่น คสช.แก้ปัญหาจัดสรรสลาก

Tue, 2014-07-01 15:53
การลุ้นโชคจากล็อตเตอร์รี่ หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เงียบเหงา บรรดาผู้ขายโอดครวญ ยอดขายลดวูบถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กองสลากเอาจริงกำหนดให้ผู้ขายล็อตเตอร์รี่งวดหน้า 16 กรกฎาคม ต้องขายไม่เกินฉบับละ 80 บาท จากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการซื้อขายล็อตเตอร์รี่วันนี้ ซึ่งเป็นวันออกสลาก ปรากฏว่าทั่วประเทศเงียบเหงา ไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพ เช่น ย่านสุขุมวิท คลองเตย ที่ผู้ขายต้องมีการปรับราคาล็อตเตอร์รี่ลงเหลือ 60 ถึง 80 บาท ในเลขบางชุด เช่น เลขไม่สวย หรือเลขที่ออกไปแล้วในงวดก่อน เช่นเดียวกับย่านตลาดรวมโชค ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่คนขายบ่นอุบ ล็อตเลอร์รี่ยังเหลือเต็มแผง โดยขายไปได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไม่ต่างจากผู้ขายในจังหวัดลำปาง ที่บอกว่ายอดขายตกลงมากสุดในรอบ 20 ปี วันนี้จึงต้องยอมขายขาดทุนคู่ละ 80 บาท เพราะหากไม่รีบขายและสลากออกมาไม่ถูกรางวัลก็จะเป็นเพียงกระดาษเปล่าๆ ที่ไร้ค่า ซึ่งปัญหาการขายสลากเกินราคานั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่า ภายในสัปดาห์นี้จะเร่งจัดตั้งประธานบอร์ดสำนักงานกองสลากแทนนายราฆพ ศรีศุภอรรถ ที่ลาออกไป เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยเบื้องต้นจะให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการเซ็นต์สัญญากับกองสลากไว้ จะต้องขายสลากให้กับผู้ค้ารายย่อย ในราคาฉบับละ 72 บาท เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยนำไปขายต่อได้ในราคา 80 บาท หากผู้ประกอบการรายใดผิดเงื่อนไขขายสลากเกินราคาก็จะยกเลิกโควต้าทันที ทั้งนี้จะให้มีผลตั้งแต่งวด 16 กรกฎาคมนี้ ขณะที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ก็เตรียมจัดชุดปฏิบัติการ 10 ชุดลงพื้นที่สุ่มตรวจการจำหน่ายสลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามวันนี้กลุ่มคนพิการและผู้ค้าสลากจากจังหวัดต่างๆ กว่าร้อยคนได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช. เพื่อขอความชัดเจนถึงแนวทางช่วยเหลือ หลัง คสช.มีนโยบายให้ขายสลากในราคาฉบับละ 80 บาท แต่ขณะนี้กลุ่มคนพิการและผู้ค้าต้องจัดซื้อสลากผ่านพ่อค้าคนกลาง มาในราคาฉบับละ 94 บาทแล้ว 

เงินเฟ้อลดต่ำรอบ 10 เดือน

Tue, 2014-07-01 15:43
กระทรวงพาณิชย์ เผยอัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ลดลงครั้งแรกในรอบ10 เดือน นางอัมพวัน พิชาลัย ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ หรือ อัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุยายนที่ผ่านมาว่า สูงขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากเทียบกับเดือนพฤษภาคมลดลงร้อยละ 0.1 หรือ ลดลงครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ทั้งนี้เป็นผลจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของ คสช. ทั้งตรึงราคาพลังงาน และขอความร่วมมือผู้ผลิตตรึงราคาสินค้าออกไปอีก 6 เดือน อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นตาม คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 110-111 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ภายใต้สมมุติฐานไม่เกิดสงครามระหว่างอิรักกับซีเรีย ส่วนอัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปียังอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้เฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 2.4

Pages