fbpx
Card image cap

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : เล่นตามเกม

การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในระยะสั้นนี้อาจเป็นเกมของสหรัฐฯที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เนื่องจากเป็นที่รู้ดีจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ได้เผยออกมาในไตรมาสแรกของปี 2019 ที่ออกมาค่อนข้างไปในทางลบต่อเศรษฐกิจโลก แต่ในระยะสั้นสหรัฐฯยังคงยืนอยู่ในจุดที่สามารถคงเศรษฐกิจให้ชลอตัวช้ากว่าประเทศคู่ค้าอื่นๆ แต่ในระยะยาวจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกันในทางเศรษฐศาสตร์ และหนี้ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สหรัฐฯมีความตรึงตรัวเมื่อเศรษฐกิจชลอตัว มุมมองค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะมีการอ่อนค่าลงในเดือนหน้า

เข้าซื้อที่ : 1318 หรือ 19620 บาท

ขายที่ : 1327 หรือ 19720 บาท

อดีตประธาน Fed ชี้ invert yield curve ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจถดถอย และยังให้มุมมองถึงอัตราดอกเบี้ยสามารถลดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการอ่อนค่าของดอลล่า และเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ มุมมองระยะสั้นอาจมีการปรับฐานบ่อยครั้งให้เล่นในกรอบ มุมมองระยะยาวยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อที่ 1318 และขายที 1327 ในระยะสั้นและระยะยาวที่ 1345

#ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ #InterGOLD #อินเตอร์โกลด์ #ลงทุนทองคำแท่งราคาทอง
13 เมษายน 2567 | 23:11:01

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
42,136

+5.00

42,221

+5.00

InterGold
96.5% (Baht)
40,670

+5.00

40,760

+5.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
41,250

0.00

41,350

0.00

Gold Spot
(USD)
2,343.72

-0.08

2,344.37

0.00

ค่าเงินบาท
(USDTHB)
-
36.69

0.00

ราคาทองคำย้อนหลัง
ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ
13 เมษายน 2567 | 23:09:03

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
826.72

-4.03

238.60

-0.43