fbpx
Card image cap

ลุ้นหุ้น’GGC’เทรด2พ.ค.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 00.00 น.

จับบตาหุ้นน้องใหม่ GGC เทรดวันแรก 2 พ.ค. ราคาจะอยู่เหนือจอง 11.20 บาทได้หรือไม่ ชี้เป็นบริษัทลูกของ PTTGC ที่ถูกวางเป็นบริษัทหลักผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมครบวงจร เผยผลประกอบการล่าสุดขายบี 100 ถึง 27% และผูกขาดผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ ย้อนสำรวจ 5 หุ้นไอพีโอเทรดในปีระกาที่ผ่านมา มีทั้งรุ่งและร่วงวันแรก

มีรายงานข่าวจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม ที่ ตลท.เปิดทำการซื้อขายประจำสัปดาห์เป็นวันแรกของสัปดาห์นั้น จะมีหุ้นน้องใหม่เข้าทำการซื้อขายในวันดังกล่าวด้วย คือ หุ้นบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC  โดยอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ซึ่ง GGC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการเสนอขายดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 20-21 และ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 246,666,700 หุ้น ในราคาไอพีโอที่ 11.20 บาทต่อหุ้น โดยมีแบ่งขายให้นักลงทุนสถาบันจำนวน 123,332,700 หุ้น และประชาชนทั่วไป 123,334,000 หุ้น ซึ่งในวันปิดขายหุ้นก็มีผู้จองซื้อหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นถึง 37,000,000 หุ้น จึงมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนนี้ โดยยืมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ทั้งนี้การขายหุ้นดังกล่าวมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด

ทั้งนี้ ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนระบุธุรกิจของ GGC ไว้ว่า เป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม PTTGC ซึ่งเป็นบริษัทแกนนำของธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีของกลุ่ม ปตท. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ PTTGC ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายที่จะรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม PTTGC เข้าไปอยู่ภายใต้บริษัทในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงการลงทุน การพัฒนาธุรกิจ และสรรหาโอกาสทางธุรกิจในบริษัทกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศเข้าด้วยกัน โดยบริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ บี 100 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่เป็นพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบที่นำไปใช้ในการผลิตสินค้าหลายประเภท ซึ่งรวมถึงสารลดแรงตึงผิว สารเสริมสภาพพลาสติก สารทำละลาย และสารแต่งกลิ่น น้ำหอม สารชำระล้าง สารช่วย ทำให้ฟองคงรูป สารหล่อลื่น เครื่องสำอาง เม็ดพลาสติกใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง ฯลฯ เพียงรายเดียวในประเทศ ซึ่งจากสถิติของกรมธุรกิจพลัง งานในปี 2559 บริษัทจำหน่ายเมทิลเอสเทอร์ถึง 27% ที่ถูกนำมาผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการค้าปลีกในประเทศ

บริษัทผลิตเมทิลเอสเทอร์ ได้ 252,046 ตันในปี 2558 และ 247,857 ตันในปี 2559 และผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ได้ 104,362 ตันในปี 2558 และ 97,850 ตันในปี 2559 โดยมีลูกค้ารายใหญ่ได้แก่บริษัทในเครือ ปตท. รวมถึงกลุ่ม PTTGC และ TEX แต่ไม่รวม SPRC และ BCP ซึ่ง ปตท.ได้จำหน่ายหุ้นไปในปี 2558

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการขายหุ้นไอพีโอและเทรดใน ตลท.ทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH รพ.เอกชนที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน ขนาดเตียง 50 เตียง ให้บริการรักษาโรคทั้งผู้ป่วยเงินสดทั่วไป และบริษัทคู่สัญญาบริษัทประกัน โดยราคาไอพีโออยู่ที่หุ้นละ 4.80 บาท และเมื่อเข้าเทรดวันแรกที่ 27 ก.พ. ก็ปิดตลาดที่หุ้นละ 5.50 บาท 2.บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร โดยมีการให้บริการรถยนต์ให้เช่า 3 รูปแบบ ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา และบริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (ลิมูน ซีน) สำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ซึ่งราคาไอพีโออยู่ที่ 3.03 บาท และเมื่อเปิดซื้อขายวันแรก 30 มี.ค. สามารถปิดบวกมาอยู่ที่ 4.14 บาทต่อหุ้น

3.บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากขยะ และพลังงานความร้อนทิ้ง และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำ มันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ราคาไอพีโอที่ 7 บาทต่อหุ้น และเมื่อซื้อขายในวันที่ 5 เม.ย. อยู่ที่ 6.60 บาท 4.บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ประกอบธุรกิจหลักในธุรกิจสาธารณูปโภค โดยผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งธุรกิจพลังงาน โดยราคาไอพีโอที่ 26.25 บาท ซึ่งซื้อขายวันแรกเมื่อ 10 เม.ย. และปิดตลาดก็มาอยู่ที่  25.75 บาท และ 5.ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ หรือ GLANDRT ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่สำนักงานของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ่งราคาไอพีโออยู่ที่ 10 บาทต่อหุ้น และเพิ่งเทรดเมื่อวันที่ 21 เม.ย. โดยเมื่อปิดตลาดก็สามารถมายืน เหนือราคาไอพีโอได้ที่ 10.80 บาท.

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2640406ราคาทอง
22 พฤษภาคม 2565 | 07:57:46

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
31,105

0.00

31,170

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
30,005

0.00

30,075

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
30,000

0.00

30,100

0.00

Gold Spot
(USD)
1,846.34

0.00

1,847.10

0.00

ค่าเงินบาท
(USDTHB)
-
34.44

0.00

ราคาทองคำย้อนหลัง
ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ
22 พฤษภาคม 2565 | 07:57:46

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
1,063.43

7.25

256.28

-0.61