fbpx

สินค้าคงคลัง ภาคค้าส่ง

/
วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.21 น.


ราคาทอง

2021-10-18 23:43:30

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
28,922

0.00

28,982

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
27,898

0.00

27,968

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
27,850

0.00

27,950

0.00

Gold Spot
(USD)
1,765.69

0.00

1,765.86

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ

2021-10-18 23:43:30

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
980.10

-2.62

254.47

-1.03