fbpx
Card image cap

พิมพ์ข้อมูลรายงานสถานะพอร์ตได้ด้วยตนเอง…

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.08 น.

 

ลูกค้าอินเตอร์โกลด์สามารถพิมพ์รายงานสถานะพอร์ตได้ด้วยตัวเอง

รายงานสถานะพอร์ตจะแสดงรายการคงค้างที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยขั้นตอนการพิมพ์รายงานมีดังนี้

  1. Login เข้าสู่ระบบเทรดออนไลน์
  2. คลิกเมนูรายงานสถานะคงค้าง หลังจากนั้นกดที่ไอคอน ” รูปเครื่องปริ้น “
  3. ระบบจะแสดงตัวอย่างรายงานสถานะพอร์ต สามารถพิมพ์ออกมาได้เลย
  4. ลูกค้าสามารถดูราคาเฉลี่ยซื้อและขายของตัวเองได้ใน รายงานสถานะพอร์ตตามภาพตัวอย่าง

 

 

*บริษัทจะส่งรายงานสถานะพอร์ตให้กับลูกค้าทุกๆสิ้นเดือน

* โปรดตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานะพอร์ตโดยละเอียด หากสงสัยเพิ่มเติมหรือพบข้อผิดพลาดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ บริษัทรับทราบโดยทันที และหากไม่มีข้อทักท้วงประการใดภายใน 14 วัน บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้วราคาทอง

2021-10-16 10:29:20

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
28,970

0.00

29,045

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
27,960

0.00

28,040

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
27,950

0.00

28,050

0.00

Gold Spot
(USD)
1,767.45

0.00

1,767.76

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ

2021-10-16 10:29:20

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
980.10

-2.62

255.50

-2.29