fbpx
Card image cap

สถานการณ์ราคาทองคำประจำวันที่ 13 – 17 เมษายน 2563 การก่อหนี้มหาศาล ส่งผลอย่างไรต่อราคาทองคำ

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 19.02 น.ราคาทอง

2021-10-27 10:46:44

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)

0.00

0

0.00

InterGold
96.5% (Baht)

0.00

0

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)

0.00

0

0.00

Gold Spot
(USD)

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ

2021-10-27 10:46:44

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
979.81

1.74

262.64

-1.20