fbpx
Card image cap

Gen แบบคุณเล่นทองแบบไหน

วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.52 น.

 

เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer)

ปัจจุบันนี้ คนยุคเบบี้บูมเมอร์คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป และเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้ว คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการทำงานและองค์กรมาก สู้งาน พยายามคิดและทำอะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคน ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง คน ในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอร์ว่าเป็นพวก “อนุรักษนิยม” เป็นคนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี

ดังนั้นลักษณะการเล่นทองที่เหมาะสมคือ

ซื้อเพื่อการออมหรือการเก็งกำไรระยะยาว การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยจึงเหมาะสำหรับคนใน Gen นี้

 

 

เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Generation X)

ปัจจุบัน คนยุค Gen-X เป็นคนวัยทำงาน มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปแล้ว พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่เด่นชัดมากก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work–life balance) มีแนวคิดและการทำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง มีความคิดสร้างสรรค์

ดังนั้นลักษณะการเล่นทองที่เหมาะสมคือ

คน Gen นี้เป็นพวกบ้าเทคนิค ชอบวิเคราะห์ข่าวสารทำให้เมื่อลงทุนในทองคำ จะชอบมองเทรน หรือ ปัจจัยต่างๆก่อนที่จะเข้าซื้อหรือขาย มีความคิดเป็นของตัวเองสูงแต่ก็พร้อมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

แนวทางที่เหมาะสมกับคน Gen นี้ก็คือ การเล่นระยะกลางถึงระยะยาว เพราะรับความเสี่ยงได้ แต่ก็ต้องวางแผนเผื่ออนาคตด้วย

 

 

เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y)

ถัดจากยุค Gen-X ก็คือ ยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือ ยุค Millennials ซึ่งก็คือคนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540 คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอาความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันด้วย  ในเรื่องการทำงาน คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วย งานอย่างไร และชอบทำงานเป็นทีม ต่างจากกลุ่ม Gen-X ที่ชอบวันแมนโชว์มากกว่า เพราะคนในวัย Gen-X จะถูกฝึกมาแบบนั้น ต่างจากวัย Gen-Y ที่เติบโตมาพร้อมกับการประชุม การระดมความคิดเห็น แต่ทว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่นัก

ดังนั้นลักษณะการเล่นทองที่เหมาะสมคือ

คนกลุ่มนี้เชื่อมั่นในแนวทางของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง แนวทางที่เหมาะสมคือการเล่นระยะสั้นถึงระยะกลาง เพราะคน Gen นี้ความอดทนคนข้างต่ำ ต้องการหาความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กล้าได้กล้าเสีย การเล่นระยะสั้นจึงทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าได้เงินไว

 

 

 

#ซื้อขายทองคำแท่ง #ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ #ทองคำ
#อินเตอร์โกลด์ #InterGOLD #ลงทุนทองคำแท่ง
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ได้ที่: https://www.youtube.com/intergoldgoldtrade
 สนใจลงทุนทองคำแท่งหรือติดตามข่าวสารได้ที่
 Website : www.intergold.co.th
 Line : @intergold
 Facebook : https://www.facebook.com/IntergoldPage/
Call : 02 – 2233 – 234

 ราคาทอง
24 พฤษภาคม 2565 | 09:31:16

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
31,014

-3.00

31,074

-3.00

InterGold
96.5% (Baht)
29,922

-3.00

29,987

-3.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
30,050

0.00

30,150

0.00

Gold Spot
(USD)
1,849.71

-0.16

1,850.06

-0.16

ค่าเงินบาท
(USDTHB)
-
34.27

0.00

ราคาทองคำย้อนหลัง
ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ
24 พฤษภาคม 2565 | 09:31:16

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
1,068.07

4.64

257.37

1.09