บทวิเคราะห์


บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : Comeback is Real เข้าซื้อที่ : 1293 หรือ 1945 […]

31 พ.ค. 2562 10.58 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ยืนได้ก็ซื้อตาม เข้าซื้อที่ : 1278 หรือ 19270 […]

30 พ.ค. 2562 15.46 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ยืนได้ซื้อตาม เข้าซื้อที่ : 1278 หรือ 19270 บ […]

30 พ.ค. 2562 10.24 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : Sideway เข้าซื้อที่ : 1278 หรือ 19250 บาท ขาย […]

29 พ.ค. 2562 10.06 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : Sideway-up เข้าซื้อที่ : 1280 หรือ 19250 บาท […]

28 พ.ค. 2562 18.59 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : Sideway-up เข้าซื้อที่ : 1280 หรือ 19250 บาท […]

28 พ.ค. 2562 11.25 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : Side-way เข้าซื้อที่ : 1280 หรือ 19250 บาท ขา […]

27 พ.ค. 2562 18.47 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : Side-way เข้าซื้อที่ : 1280 หรือ 19250 บาท ขา […]

27 พ.ค. 2562 11.13 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : Sideway up เข้าซื้อที่ : 1278 หรือ 19300 บาท […]

24 พ.ค. 2562 17.46 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : Sideway up เข้าซื้อที่ : 1278 หรือ 19300 บาท […]

24 พ.ค. 2562 10.10 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)

กลยุทธ์ : ทางคู่ขนาน ราคาทองเคลื่อนที่เหมือนถนนคู่ขนานล […]

23 พ.ค. 2562 16.15 น.

บทวิเคราะห์ทองคำประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (เช้า)

กลยุทธ์ : ทางคู่ขนาน ราคาทองเคลื่อนที่เหมือนถนนคู่ขนานล […]

23 พ.ค. 2562 10.49 น.

ราคาทอง


ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

InterGold
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
0.00

0.00

0.00

0.00

Gold Spot
(USD)
0.00

0.00

0.00

0.00

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ


SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
0.00

0.00

0.00

0.00