fbpx

บทวิเคราะห์


มุมมองทองคำประจำวันที่ 24 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

24 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 23 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

23 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 23 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

23 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 22 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

22 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 22 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

22 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 19 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

19 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

18 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 18 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

18 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 17 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

17 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 17 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

17 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 16 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

16 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 16 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

16 พ.ค. 2560 10.30 น.

ราคาทอง

2021-12-02 01:37:51

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
29,391

-2.00

29,451

-2.00

InterGold
96.5% (Baht)
28,356

-2.00

28,421

-2.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
28,350

0.00

28,450

0.00

Gold Spot
(USD)
1,781.46

-0.18

1,781.69

-0.12

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ

2021-12-02 01:37:51

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
992.85

0.00

253.72

-0.89