fbpx

บทวิเคราะห์


มุมมองทองคำ 1 มิถุนายน (ภาคบ่าย) 2560

มุมมองทองคำ 1 มิถุนายน (ภาคบ่าย) 2560 ::กลยุทธ์/มุมมองเ […]

1 มิ.ย. 2560 09.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 31 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

31 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 31 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

31 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 30 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

30 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 30 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

30 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 29 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

29 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 29 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

29 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 26 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

26 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 26 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

26 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 25 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

25 พ.ค. 2560 16.00 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 25 พฤษภาคม (ภาคเช้า) 2560

25 พ.ค. 2560 10.30 น.

มุมมองทองคำประจำวันที่ 24 พฤษภาคม (ภาคบ่าย) 2560

24 พ.ค. 2560 16.00 น.

ราคาทอง

2022-01-26 23:44:41

ประเภท รับซื้อ ขายออก
LBMA
99.99% (Baht)
29,676

-3.00

29,736

-3.00

InterGold
96.5% (Baht)
28,638

-3.00

28,703

-3.00

สมาคมฯ
96.5% (Baht)
28,750

0.00

28,850

0.00

Gold Spot
(USD)
1,832.78

-0.17

1,832.96

-0.16

ราคาย้อนหลัง

ความเคลื่อนไหวกองทุนทองคำ

2022-01-26 23:44:41

SPDR (ton) (USD) HUI (USD)
1,013.10

4.65

255.53

-1.73